SITG > Projects > M > Model geomechaniczny LW „Bogdanka”

Autorstwa: mgr inż. Michał Marciniak; dr inż. Michał Kowalski
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 10, październik 2021 r., strony 12 – 22.

Artykuł prezentuje model geomechaniczny kopalni LW „Bogdanka”, wykonany w środowisku FLAC3D. Poza tym opisano cechy górotworu, krytyczne do odwzorowania w analizie numerycznej, a także problematykę modelowania numerycznego eksploatacji ścianowej. Po części opisowej zaprezentowano także przykład zastosowania narzędzia w analizie wpływu eksploatacji pola V na infrastrukturę zlokalizowaną w filarze na poziomie 960. Wykonano także analizę numeryczną stateczności wyrobiska objazd południowy, szukając mechanizmu zniszczenia, który doprowadził do utraty funkcjonalności wyrobiska. Użycie modelu sprężysto-plastycznego z osłabieniem oraz powierzchnią ubiquitous joint pozwoliło uzyskać zadowalające odzwierciedlenie rzeczywistości.

Geomechnical Model of Bogdanka Coal Mine

A thorough description of Bogdanka’s coal mine geomechnical model may be found in this article. The model itself has been prepared in numerical code FLAC3D. A brief rock mass characteristic, fundamental to the numerical analysis, together with problems concerning numerical modeling of longwall mining was presented. Apart from the description, use of the model in an analysis of the effects of the exploitation of longwall panels adjacent to the underground infrastructure located on 960 level was prepared. A numerical analysis of a drift size model was back analyzed to obtain the failure mechanism that led to its destruction. Use of strain softening ubiquitous joint model allowed to obtain satisfactory results.

Słowa kluczowe: model geomechaniczny, model geologiczny, model strukturalny, model górotworu, analiza numeryczna, eksploatacja ścianowa, wpływy eksploatacji ścianowe

Keywords: geomechnical model, geological model, structural model, rock mass model, numerical modeling, longwall, stability analysis, strain softening ubiquitous joint