SITG > Projects > Z > Zakończenie eksploatacji górniczej pod obiektami parafii ewangelicko-augsburskiej w Bytomiu-Miechowicach oraz ich rektyfikacja i rewitalizacja

Autorstwa: dr hab. inż. Andrzej Kowalski profesor GIG; dr hab. inż. Tomasz Niemiec.
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 09, wrzesień 2021 r., strony 10 – 21.

W artykule przedstawiono uwarunkowania geologiczne i górnicze mające istotne znaczenie dla ochrony powierzchni spowodowane eksploatacją z zawałem stropu pod obiektami parafii ewangelicko-augsburskiej w Bytomiu-Miechowicach. Następnie opisano syntetycznie deformacje prognozowane i pomierzone. W drugiej części artykułu przedstawiono obiekty, które zrektyfikowano oraz zrewitalizowano do stanu z przed eksploatacji górniczej. Jest to wzorowy przykład naprawy uszkodzonych obiektów po zakończeniu eksploatacji górniczej w terenie, gdzie wystąpiły duże deformacje powierzchni.

The end of mining exploitation under structures of Lutheran parish in Bytom-Miechowice and their rectification and restoration

The article presents geology and mining conditions which are important for ground surface protection caused by mining exploitation with caving under structures of Lutheran parish in Bytom – Miechowice. Next predicted and measured deformations were short described. Structures were presented in the second part of the article which were rectified and restored to the state before mining exploitation. It is model example of repairing damaged structures after mining exploitation in the area where great ground surface deformation occurred

Słowa kluczowe: górnictwo, deformacje powierzchni, szkody górnicze, naprawa

Keywords: mining, ground surface deformation, mining damages, repair work