SITG > Projects > K > Kryzys klimatyczny: co teraz?

Autorstwa: dr Lars Schernikau .
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 08, sierpień 2021 r., strony 26 – 30.

E-odpady to najszybciej rozwijająca się kategoria odpadów na świecie, osiągająca 50 milionów ton rocznie. Większość zachodnich odpadów elektronicznych jest „eksportowana” do Afryki i Azji. Wysypiska, takie jak słynne wysypisko Dandora w Nairobi (Kenia) lub wysypisko Agbogbloshie w Ghanie, na północny zachód od miasta Akra, są oznaką kapitulacji przed kryzysem recyklingu, o którym ludzie rzadko słyszą. Jednak to, o czym ludzie słyszą, to kryzys klimatyczny. Wygląda na to, że paliwa kopalne (konkretnie węgiel) i emitowany przez nie dwutlenek węgla (CO2) są nowym wrogiem świata. Ten nowy wróg doprowadził narody, banki i korporacje przemysłowe do ścigania każdego źródła energii odnawialnej, jakie tylko mogą zdobyć. Miliardy, a wkrótce tryliony euro – głównie pieniądze podatników – są wydawane na budowę nowych farm wiatrowych, paneli słonecznych i pojazdów elektrycznych. Kredyty węglowe są przedmiotem handlu, konsultanci publikują wspaniałe raporty, dziennikarze przechodzą od jednego katastroficznego raportu do drugiego, a pieniądze nadal przepływają z jednej ręki do drugiej (zwykle od biednych do bogatych).

Climat Change: What Happens Now?

E-waste is the fastest growing waste category globally, topping 50 million tpy. The majority of western electronic waste is ‘exported’ to Africa and Asia. Dumps such as the famous Dandora dump in Nairobi (Kenya), or Ghana’s Agbogbloshie dump, northwest of Accra’s city are a sign of the capitulation to a recycling crisis that people rarely hear of. What people do hear about however, is the climate crisis. It appears that fossil fuels and the carbon dioxide (CO2) they emit are the world’s new enemy, specifically coal. This new enemy has led nations, banks and industrial corporations to run after every source of renewable power they can get their hands on. Billions and soon trillions of Euros – mostly taxpayers’ money – is being spent on building new wind farms, solar panels and electric vehicles. Carbon credits are traded, consultants issue glossy reports, journalists go from one catastrophic news report to another, and money continues to flow from one hand to another (usually from poor to rich).

Słowa kluczowe: Klimat, E-odpady, źródła energii odnawialnej

Keywords: Climat, E-waste, source of renewable power