SITG > Projects > W > Wzmacnianie skorodowanej stalowej obudowy odrzwiowej za pomocą torkretowania na przykładzie KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit

Autorstwa: mgr inż. Adam Rozmus; mgr inż. Paweł Ficek
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 07, lipiec 2020 r., strony 38 – 44.

Powszechnie stosowana stalowa obudowa odrzwiowa w agresywnym środowisku kopalnianym ulega ciągłej degradacji. Największy wpływ na procesy korozji ma wysoce zmineralizowana woda oraz atmosfera kopalniana. Przebudowę zdegradowanej obudowy można zastąpić mniej kosztownym oraz bardziej bezpiecznym zabiegiem torkretowania. W artykule przedstawiono doświadczenia KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w tym zakresie.

Reinforcing the corroded steel arch support with shotcrete technology, supportive containers in Ziemowit part of Piast-Ziemowit coal mine

Commonly used steel mining support suffers continuous degradation in aggressive underground environment. Main influence on the process of corrosion comes from highly mineralized water and aggressive underground atmosphere. Reconstruction of a degraded steel support could be done with a less expensive and safer shotcrete application. The article presents the experience of Ziemowit part of Piast-Ziemowit coal mine in this area.

Słowa kluczowe: torkret, beton natryskowy, korozja, przebudowa obudowy, obudowa górnicza

Keywords: shotcrete, corrosion, mining support, support reconstruction