SITG > Projects > C > Czy empiryczna metoda wymiarowania może zapewnić wzrost niezawodności i żywotności łańcuchów górniczych?

Autorstwa: prof. dr inż. Günther Philipp; mgr inż. Richard Kandzia
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 06, czerwiec 2020 r., strony 25 – 34.

Wymiarowanie łańcuchów dla przenośników zgrzebłowych stosowanych w wyrobiskach ścianowych bazuje na założeniu uruchamiania zablokowanego przenośnika przy pełnym wykorzystaniu momentu maksymalnego zastosowanych silników. Autorzy analizują obraną metodykę, postulując przyjęcie korekt, których celem jest zwiększenie niezawodności i żywotności łańcuchów górniczych.

Can empirical chain dimensioning deliver greater operational reliability and a longer on-face service life?

The dimensional design of chains intended for armoured coal-face conveyors has traditionally been based on the imagined operating scenario of starting-up a stalled conveyor using the breakdown torque of the motors. The authors analyse this method and suggest to attain some adjustments in order to increase the operational reliability and the service life of mining chains.

Słowa kluczowe: łańcuch, współczynnik bezpieczeństwa, przenośnik zgrzebłowy, wymiarowanie łańcucha

Keywords: chain, safety factor, chain conveyor, chain dimensioning