SITG > Aktualności Głównych Komisji > Posiedzenie Głównej Komisji d.s.Turystyki i Rekreacji