SITG > Plan Pracy Stowarzyszenia na rok 2021
Miesiąc Tematyka Termin
 

MARZEC

 

Posiedzenie ZG w systemie hybrydowym

 

22

 

 

 

 

CZERWIEC

 

Spotkanie promocyjne książki „Ludzie górnictwa w powstaniach śląskich”

10
 

Posiedzenie RK w systemie hybrydowym

 

10

 

Spotkanie międzyoddziałowe z Młodą Kadrą i Seniorami w Kielcach

 

11

 

Posiedzenie ZG w systemie hybrydowym

 

23

 

LIPIEC

 

 

Odsłonięcie nowej tablicy Jana Mitręgi

 

do ustalenia

 

 

SIERPIEŃ

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa SITG O/Bytom  

27

Konferencja „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie” do ustalenia
 

 

 

 

 

WRZESIEŃ

VIII Krajowe Spotkanie Młodej Kadry Górniczej – Rybnik – Stodoły 3-5
Wznowienie Seminarium dla mierników górniczych, geologów i ochrony środowiska. 18-19
Konferencja „Kruszywa Mineralne” Kudowa Zdrój O/Wrocław 22-24
Spotkanie międzyoddziałowe z Młodą Kadrą i Seniorami O/Rybniku – Czernica 30
 

 

PAŹDZIERNIK

Spotkanie międzyoddziałowe z Młodą Kadrą i Seniorami we Wrocławiu lub Lubinie do ustalenia
 

Posiedzenie ZG

 

do ustalenia

 

      LISTOPAD

 

Posiedzenie RK

 

do ustalenia

 

GRUDZIEŃ

 

Posiedzenie ZG

 

do ustalenia

   

 

 

Kongres Seniorów, Biesiady i inne tego typu imprezy będą organizowane tylko i wyłącznie na wyraźne życzenie gremiów odpowiedzialnych za organizacje w/w spotkań.

Pozostałe Zarządy Oddziałów SITG powinny uzupełnić plan pracy o ważniejsze wydarzenia.