SITG > Plan Pracy Stowarzyszenia na rok 2020

WSTĘPNY PLAN PRACY

MIESIĄC TEMATYKA TERMIN
KWIECIEŃ Narada Skarbników i Księgowych Oddziałów SITG do ustalenia
Kongres Węgla Brunatnego 20-22
   
MAJ Posiedzenie ZG i Rady Krajowej do ustalenia
Seminarium dla służb mierniczych i geologicznych do ustalenia
CZERWIEC    
   
LIPIEC    
   
SIERPIEŃ    
WRZESIEŃ Narada Sekretarzy i Skarbników Oddziałów SITG do ustalenia
XXII Konferencja „Problemy Bezpieczeństwa i Ochrona Zdrowia w Polskim Górnictwie” Wisła do ustalenia
Konferencja „Kruszywa Mineralne” Kudowa Zdrój O/Wrocław 23-25
65 – lecie Oddziału SITG Poznań – Konin
25 – lecie Koła Seniora przy KWB „Konin”
do ustalenia
PAŹDZIERNIK XIII Konferencja „Ochrona środowiska na terenach górniczych” 14-16
Lub 21-23
Posiedzenie ZG do ustalenia 
   
   
   
LISTOPAD Konferencja „Ludzie górnictwa w powstaniach śląskich” wspólnie ze Śląską Radą NOT w Katowicach do ustalenia
   
GRUDZIEŃ Posiedzenie ZG do ustalenia
 

We współpracy z CSRG organizowane są seminaria dla dyspozytorów ruchu zakładów górniczych. Dodatkowo w I półroczu organizowane są dwa razy w miesiącu (każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca) tzw. „Czwartki Górnicze”.

Kongres Seniorów, Biesiady i inne tego typu imprezy będą organizowane tylko i wyłącznie na wyraźne życzenie gremiów odpowiedzialnych za organizacje w/w spotkań.

Prosimy Zarządy Oddziałów SITG o uzupełnienie planu pracy o ważniejsze wydarzenia.