SITG > Aktualności Głównych Komisji > Informacja dotycząca planu pracy na rok 2019