Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii
Sąd koleżeński

Sąd Koleżeński jest organem władz naczelnych SITG. 


Zajmuje się rozpoznawaniem i rozstrzyganiem spraw dotyczących:


Skład Zarządu

Przewodniczący : kol. Kamilla Słowikowska, kol. Jerzy Lindner, kol. Halina Nosal,