Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii
Główne komisje

 

Główna Komisja Miernictwa Górniczego,
Geologii i Ochrony Środowiska

Komisja jest organizatorem lub współorganizatorem szeregu konferencji naukowo-technicznych dotyczących zagadnień miernictwa górniczego i ochrony środowiska naturalnego. Jest także organizatorem szkoleń i seminariów dla służb mierniczych i geodezyjnych. Zajmuje się popularyzacją zagadnień ochrony środowiska.

Skład Zarządu

1. Przewodniczący: Remigiusz Ziarno
2. Z-cy przewodniczącego: Tomasz Białożyt, Janusz Orlof, Benedykt Zasada
3. Sekretarz: inż. Katarzyna Świgoń

 
Główna Komisja Seniorów

Podstawowe kierunki działalności Komisji Seniorów ogniskują się wokół spraw dotyczących:

Skład Zarządu

1. Przewodniczący: kol. Aleksander Żabicki
2. Z-ca przewodniczącego:  kol. Jerzy Lindner
3. Sekretarz: kol. Stanisław Urbańczyk

 

Główna Komisja d.s. Tradycji Górniczych

Do głównych zadań Komisji należeć będą:

1.  
Tradycje górnicze na kopalni (zakładzie górniczym)
2.   
Zachowanie tradycji dla potomnych jako słowa pisanego
3.  
Przygotowanie wydawnictwa: „Tradycje górnicze w Polsce”
4.   
Przygotowywanie artykułów dot. historii kopalń i tradycji górniczych do „Wspólnych Spraw”

 
Przewodniczący:  Kol. Józef Fudali

 

 
 Tradycje górnicze :


ikona    Prawo piwne
ikona    Historia karczmy piwnej
ikona    Piwny zakon
ikona    Demonologia wśród górników 

Główna Komisja ds. Turystyki i Rekreacji

Zadaniem Komisji jest koordynacja organizowanych przez Zarząd Głowny oraz Oddziały SITG imprez sportowych i rekreacyjnych, dostarczanie informacji dotyczących organizowanych przedsięwzięć, warunków uczestnictwa oraz informacji o telefonach kontaktowych do osób koordynujących poszczególne imprezy.

Skład Zarządu

1. Przewodniczący Komisji: kol. Janusz Cichowski
2. Zastępca przewodniczącego: kol. Marian Machnicki
3. Zastępca przewodniczącego d.s. sportowych: kol. Jerzy Słociński
4. Zastępca przewodniczącego d.s. naukowo-krajoznawczych: kol. Lidia Burchard

 

Główna Komisja Budownictwa Górniczego

W skład Komisji wchodzą przedstawiciele przedsiębiorstw budownictwa górniczego (w tym także budownictwa tunelowego). W trakcie systematycznie organizowanych posiedzeń omawiana jest sytuacja ekonomiczna poszczególnych przedsiębiorstw. Komisja jest także współorganizatorem konferencji naukowo-technicznych, w tym np. co 2 lata organizowane są konferencje "Budownictwo podziemne".

Skład Zarządu

1. Przewodniczący: mgr inż. Wiesław Grzybowski
2. Z-ca przewodniczącego: prof.dr hab.inż. Andrzej Wichur
3. Sekretarz: dr inż. Wojciech Preidl

 

Główna Komisja ds. Młodej Kadry

Zajmuje się zagadnieniami i problemami nurtującymi młodą kadrę górniczą. Jest współorganizatorem tradycyjnych, corocznych "Sejmików Młodej Kadry Górniczej" oraz organizowanych w ramach "Szkoły przepisów górniczych" tzw. "Warsztatów przepisów"

Skład Zarządu

1. Przewodniczący: mgr inż. Cyprian Antosz
2. Z-ca przewodniczącego: mgr inż. Wojciech Łuczak
mgr inż. Radosław Pełka
mgr inż. Marcin Wojciechowski

 

Główna Komisja Górnictwa Odkrywkowego

Działalność tej Komisji obejmuje szeroko pojęte zagadnienia i problemy dotyczące eksploatacji węgla brunatnego i innych kopalin systemem odkrywkowym.

Skład Zarządu

1. Przewodniczący: prof.dr hab.inż. Wiesław Kozioł
2. Z-ca przewodniczącego: dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz prof. AGH
mgr inż. Tadeusz Mierzwa
3. Sekretarz: mgr inż. Łukasz Machniak

 

Komisje

 

Komisja Wyróżnień i Odznaczeń

Skład Zarządu

1. Przewodniczący: Jerzy Lindner 
2. Członkowie: mgr inż. Kazimierz Halama
                                      Joanna Chlebowska

 

Komisja ds. kontaktów z zagranicą

Skład Zarządu

1. Przewodniczący: Janusz Czarnecki
2. Członkowie:         Grzegorz Miodoński
                                 Marek Przystasz 

   

Komisja Wydawnictw Nieperiodycznych

Zadaniem tej Komisji jest organizacja prac w zakresie wydawnictw nieperiodycznych (przepisy, wyciągi, materiały konferencyjne, roczniki sprawozdawcze, kalendarze itp.) oraz organizacja kursów specjalistycznych.

Skład Zarządu

1. Przewodniczący: mgr inż. Eugeniusz Ragus

 

Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców

Skład Zarządu

1. Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk
2. Z-ca przewodniczacego:  prof. dr hab. inż. Jan Białek

 

 

Pliki do pobrania

ikona Apel Głównej Komisji Muzealnictwa i Tradycji Górniczych

ikona Plan pracy Głównej Komisji ds. Tradycji Górniczych
ikona Plan pracy Głównej Komisji ds. Turystyki i Rekreacji
ikona Plan pracy Komisji Wydawnictw Nieperiodycznych
ikona Plan pracy Komisji ds. Kontaktów z Zagranicą