Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii

Jubileusz SITG

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

- www.prezydent.pl

Rok 1892 został przyjęty jako rok powstania Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górniczych i Hutniczych. W tym bowiem roku Krakowski Zjazd Polskich Inżynierów Górniczych i Hutniczych – absolwentów Akademii Górniczych w Leoben, Przybramie i Schemnitz (obecnie Bańska Szczawnica) utworzył swą reprezentację, która ze względu na warunki panujące w zaborach przyjęła nazwę Delegacji. Zdecydowano wówczas podejmować różne działania jawne lub tajne dla rozwoju górnictwa istniejącego na ziemiach polskich w trzech zaborach. Priorytetem był interes ogólnopolski.

Wspólna reprezentacja – Delegacja – zajęła się organizacją współpracy i przekazywaniem doświadczeń pomiędzy inżynierami, tworzeniem polskiego słownictwa górniczego, wydawaniem polskiego czasopisma górniczo-hutniczego, przygotowywaniem zjazdów itp. To piękne, choć w niektórych okresach trudne karty historii Stowarzyszenia. Opisywaliśmy je w naszych monografiach.

W roku 2017 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników obchodzi 125 rocznicę swego powstania.
 
Uroczystości Jubileuszowe 125-lecia SITG będą okazją do przypomnienia historii górniczego ruchu inżynierskiego a także określenia roli górnictwa w dzisiejszych uwarunkowaniach gospodarczych i społecznych.


Uroczystości związane z Jubileuszem 125-lecia SITG  odbędą się 
w
 dniu 17 listopada 2017r.w Sali Sejmu Śląskiego Katowice ul.Lompy14.

Program    Partnerzy