Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii
Koleżanki i koledzy

  

Witryna internetowa pozwala nam wreszcie porozumiewać się sprawniej. Nadto pozwala publikować nasze stanowiska w ważnych sprawach gospodarczych i stowarzyszeniowych - Katowice, dnia 04.12.1999 r.

Z górniczym "Szczęść Boże"
Eugeniusz Ragus
Sekretarz Generalny SITG

 Hymn SITG

120-lecie SITG

 Plan pracy 

ikona Plan Pracy Stowarzyszenia na rok 2017

ikona Restrukturyzacja


Wydarzenia:

XIX Konferencja "Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie"

4 – 5 kwietnia 2017 r w Hotelu „Klimczok”, ul. Poziomkowa 20; 43-370 Szczyrk-Biła.

Zapraszamy na Konferencję „Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie” organizowaną przez Wyższy Urząd Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Główny Instytut Górnictwa.

Konferencja jest kontynuacją corocznego cyklu spotkań na temat działań podejmowanych  dla poprawy bezpieczeństwa pracy osób zatrudnionych w zakładach górniczych: podziemnych, odkrywkowych i otworowych.

Tematyka konferencji:
-    
działania dla  poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
-    
nowoczesne metody szkolenia pracowników,
-    
zagrożenia naturalne i techniczne oraz stosowana profilaktyka,          
-    
nowoczesność i innowacyjność w zakresie stosowanych technologii i wyposażenia technicznego.

Karta zgłoszenia   Komunikat   Program
 

Szkolenie - marzec 2017

Zarząd Główny SITG wraz z Główną Komisją Miernictwa Górniczego, Geologii i Ochrony Środowiska zaprasza w miesiącu marcu br. na szkolenie kursowe dla pracowników służb mierniczych, geologicznych, budowlanych i ochrony środowiska, zatrudnionych  w przedsiębiorstwach i zakładach górniczych.

Jest to kurs przygotowawczy do egzaminu na stwierdzenie kwalifikacji kadry inżynieryjno-technicznej w kierownictwie i dozorze ruchu.

Szkolenie adresowane jest do pracowników kopalń węgla kamiennego, brunatnego, miedzi, soli, górnictwa skalnego oraz firm okołogórniczych a także gmin górniczych.

Temat:  Wybrane zagadnienia miernictwa górniczego, geologii, budownictwa i ochrony środowiska w
               świetle nowych regulacji prawnych

Termin:                       04-05.03, 11-12.03, 18-19.03, 25-26.03.2017 r. 
                                      Inauguracja szkolenia 04.03.br. godz. 9.00

Miejsce:                      Sala ZG SITG Katowicach ul.Powstańców 25.


Karta zgłoszenia
    Oferta
 

 

Seminarium

Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa informuje, że od listopada br. organizować będzie raz w tygodniu (w każdy czwartek) seminaria z zakresu znowelizowanego „Prawa geologicznego i górniczego”

Jednym z celów tych spotkań, oprócz zapoznania się z aktualnym
brzmieniem przepisów prawnych, jest umożliwienie bezpośredniego kontaktu
przedstawicieli zakładów górniczych z współtwórcami przepisów górniczych.

Seminaria organizowane będą w siedzibie Zarządu Głównego SITG w Katowicach przy
ul. Powstańców 25.

Koszt seminarium wynosi: 180 zł brutto/os. (cena obejmuje 3 - godzinne wykłady, kawę, herbatę, wodę oraz lunch lub seminarium 5 – godzinne w cenie: 300 zł brutto/os.).

Bliższych informacji na temat szkolenia udziela Dział Organizacyjny: tel. (32)757-27-48,
e- mail: sitgzg@gmail.com

 Szkolenia - wrzesień,październik,listopad 2016

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego SITG zaprasza w miesiącach: wrześniu, październiku i listopadzie br. na następujące szkolenia adresowane do kadry inżynieryjno-technicznej:

  1. DEx–I dla osób dozoru ruchu w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej

Termin: 03.10 – 06.10.2016 r.w godz. od 8.00 – do 15.30

Cena: 380 zł (netto) od osoby

  1. Dla osób zajmujących się dozorem, obsługą i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych – grupa 1 (URE)

Termin: 26.09 – 28.09.2016 r.w godz. od 8.00 – do 15.30

Cena: 350 zł (netto) od osoby

  1. Dla osób zatrudnionych w kierownictwie i dozorze ruchu zakładu górniczego, których zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów szybowych

Termin: 28.10 – 31.10.2016 r.w godz. od 8.00 – do 15.30

Cena: 280 zł (netto) od osoby

  1. Dla osób zajmujących się eksploatacją, obsługą i dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne/ - grupa 2 – URE (na stanowisku eksploatacji E i dozoru D)

Termin: 02.11 - 04.11.2016 r.w godz. od 8.00 – do 15.30

Cena: 350 zł (netto) od osoby

  1. Specjalistyczny kurs rewidenta urządzeń wyciągowych

Termin: 07.11 – 18.11.2016 r.w godz. od 8.00 – do 15.30

Cena: 490 zł (netto) od osoby

  1. DEx-II - eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej w przemyśle dla osób dozoru i elektromonterów

Termin: 07.11 – 10.11.2016 r.w godz. od 8.00 – do 15.30

Cena: 380 zł (netto) od osoby

  1. Eksploatacja maszyn i urządzeń budowy przeciwwybuchowej dla elektromonterów maszyn i urządzeń elektrycznych [ pow. 1 kV],

Dwa terminy: 17.10 – 20.10.2016 r. oraz14.11 – 17.11.2016 r.w godz. od 8.00 – do 15.30

Cena: 380 zł (netto) od osoby

  1. Kurs przygotowawczy do egzaminu stwierdzającego kwalifikacje zawodowe osób wykonujących czynności dozoru górniczego

Termin: 21.11 - 22.11. 2016 r. w godz. od 8.00 – do 15.30

Cena: 250 zł (netto) od osoby


Miejsce szkoleń:
Ruda Śląska, ul. Szyb Walenty 50 (siedziba Rudpol- OPA) sala nr 1 lub nr 2 w budynku A , bądź sala nr 3 w budynku B - w zależności od kursu


XI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA - październik 2016

Zapraszamy na XI Konferencję naukowo-techniczną OCHRONA ŚRODOWISKA NA TERENACH GÓRNICZYCH, organizowaną wspólnie z Głównym Instytutem Górnictwa, Wydziałem Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydziałem Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Polskim Komitetem Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego..

Konferencja jest kontynuacją spotkań podejmowanych w trosce o funkcjonowanie przemysłu wydobywczego przy zachowaniu zasad ochrony  przyrody i środowiska.

Tematyka Konferencji obejmuje m.in.:

- prawo geologiczne i górnicze, a ochrona środowiska
- zagrożenie środowiska powodowane działalnością górniczą
- gospodarka zasobami złóż kopalin i ich ochrona,
- rekultywacja, rewitalizacja i zagospodarowanie terenów górniczych i pogórniczych,
- społeczne aspekty działalności górniczej
- innowacyjne rozwiązania w ochronie i kształtowaniu środowiska

Termin:                    19-21 października 2016 r..

Miejsce:                    Hotel ”Jaskółka”,  ul. Zdrojowa 10 43-450 Ustroń 


Karta zgłoszenia  Komunikat  
Program