Spis artykułów

Przeglądu Górniczego nr 7 (1124), , Tom 72 (LXXII):

  1. Mgr inż. Henryk Świnder Prof. dr hab. inż. Barbara Białecka Dr inż. Andrzej Bajerski Dr inż. Jacek Grabowski:

    Badania i ocena skuteczności mieszanin do redukcji emisji par rtęci z hałd odpadów powęglowych

    . Strony 1 – 7.