Spis artykułów

Przeglądu Górniczego nr 12 (1117), , Tom 71 (LXXI):

 1. mgr Andrzej Szędzielarz:

  Ocena inwestycji w górnictwie węgla kamiennego - wady stosowanych procedur

  . Strony 1 – 5.
 2. Dr hab.inż. Waldemar Korzeniowski, prof.nadzw; Mgr inż. Dušan Terpák; Mgr inż. Radosław Waloski:

  Zastosowanie systemu ścianowo-podbierkowego w górnictwie węgla kamiennego i lignitu

  . Strony 6 – 11.
 3. Mgr Małgorzata Knopik; Prof. dr hab. inż. Wacław M. Zuberek; Dr Łukasz Wojtecki:

  Wieloprzyczynowość wysokoenergetycznych wstrząsów górniczych

  . Strony 12 – 19.
 4. Dr inż. Iwona Gołda:

  Charakterystyka „tąpaniowo-energetyczna” dla danych zarejestrowanych w GZW - aktualizacja do 2013 roku

  . Strony 20 – 27.
 5. Prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa; Dr inż. Zdzisław Mysłek:

  Wpływ podsadzania pustek po podziemnym zgazowaniu węgla na wielkość deformacji powierzchni

  . Strony 28 – 31.
 6. Prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa; Dr inż. Zdzisław Mysłek:

  Regulacje prawne podziemnego składowania odpadów

  . Strony 32 – 35.
 7. Mgr inż. Michał Bonczyk; Dr hab. inż. Bogusław Michalik:

  Pochłanianie promieniowania gamma w taśmach przenośnikowych jako czynnik ograniczający stosowanie urządzeń izotopowych

  . Strony 36 – 40.
 8. dr hab. inż. Henryk Badura, prof. ndzw. w Pol. Śl.; mgr inż. Adam Niewiadomski:

  Jednodniowe prognozy średniego stężenia metanu na wylocie z rejonu wentylacyjnego jako podstawa do doboru środków profilaktyki metanowej - studium przypadku

  . Strony 41 – 48.
 9. Mgr inż. Stanisław Słowik; Mgr inż. Lucjan Świerczek:

  Przedział wiarygodności wskaźnika Grahama

  . Strony 49 – 61.
 10. dr hab. inż. Krzysztof Cybulski, prof. GIG; mgr inż. Aneta Wieczorek; mgr inż. Bogdan Malich:

  Zwilżacze jako element pyłowej profilaktyki przeciwwybuchowej w polskim górnictwie węgla kamiennego

  . Strony 62 – 66.
 11. dr Leokadia Róg; dr inż. Artur Kozłowski; dr inż. Marek Kryca; prof. ndzw. Bogusław Michalik; mgr inż. Jarosław Smyła:

  Technologiczny pomiar zawartości popiołu w węglu surowym - popiołomierz RODOS-EX

  . Strony 67 – 75.
 12. mgr inż. Joanna Wartak:

  Porównanie modeli matematycznych umożliwiających szacowanie przepuszczalności względnej węgli na podstawie ciśnień kapilarnych

  . Strony 76 – 81.
 13. Mgr inż. Adrian Borcz; Prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł; Mgr inż. Andrzej Ciepliński; Dr inż. Łukasz Machniak:

  Bezpieczeństwo pracy i system ratownictwa górniczego w kopalniach odkrywkowych w Polsce. Część 1

  . Strony 82 – 89.
 14. Mgr inż. Adrian Borcz; Prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł; Mgr inż. Andrzej Ciepliński; Dr inż. Łukasz Machniak:

  Bezpieczeństwo pracy i system ratownictwa górniczego w kopalniach odkrywkowych w Polsce. Część 2

  . Strony 90 – 98.
 15. Dr hab. inż. Beata Trzaskuś-Żak; Dr hab. inż. Dariusz Fuksa:

  Ocena wpływu poziomu działalności przedsiębiorstwa na osiągany próg rentowności na przykładzie kopalni odkrywkowej surowców skalnych

  . Strony 99 – 105.
 16. Prof. dr hab. inż. Stanisław Dubiel; Dr hab. inż. Barbara Uliasz-Misiak; Dr hab. inż. Jan Ziaja; Mgr inż. Katarzyna Stachowicz:

  Problemy bezpieczeństwa prac podczas rekonstrukcji odwiertów eksploatacyjnych

  . Strony 106 -115.
 17. Dr inż. Anna Sygała; Dr hab. Mirosława Bukowska:

  Wpływ temperatury na porowatość i przepuszczalność skał osadowych

  . Strony 116 – 123.
 18. Dr Janusz Kropka; Mgr Łukasz Jagliński:

  Infiltracja efektywna w zlewniach podziemnych potoku Pagor oraz zbiorników wodnych Kuźnica Warężyńska, Pogoria I, Pogoria II i Pogoria III zlokalizowanych w obszarze Kotliny Dąbrowskiej (województwo śląskie)

  . Strony 124 – 130.
 19. Dr Janusz Kropka; Mgr Łukasz Jagliński:

  Bilans wodny zlewni podziemnej zbiornika wodnego Kuźnica Warężyńska (Kotlina Dąbrowska)

  . Strony 131 – 139.
 20. Dr inż. Katarzyna Poborska-Młynarska:

  Współczesne techniki eksploatacji soli kamiennej w kopalniach podziemnych

  . Strony 140 – 146.
 21. Prof. dr hab. Janusz Skoczylas:

  Węgiel kamienny w „Ziemiorodztwie Karpatow i innych gor i rownin Polski” (1815) Stanisława Staszica

  . Strony 147 – 150.
 22. Prof. dr hab. Marek Graniczny; dr hab. Stanisław Wołkowicz; mgr inż. Halina Urban; mgr Krystyna Wołkowicz; dr inż. Albin Zdanowski:

  Historia poszukiwań i wydobycia ropy naftowej na ziemiach polskich do 1939 roku

  . Strony 151 – 156.