Spis artykułów

Przeglądu Górniczego nr 11 (1116), , Tom 71 (LXXI):

 1. mgr inż. Barbara Dutka:

  Laboratoryjne określenie zależności między ciśnieniem hydrostatycznym wywieranym na próbkę węgla, a wybranymi parametrami opisującymi sorpcję gazu

  . Strony 2 - 7.
 2. mgr inż. Jakub Janus:

  Wpływ zapór przeciwwybuchowych pyłowych na pole prędkości w wyrobisku górniczym w aspekcie wskazań anemometru stacjonarnego

  . Strony 8 - 14.
 3. dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk; dr inż. Katarzyna Godyń; mgr inż. Marta Skiba:

  Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do klasyfikacji struktur odmienionych węgla kamiennego w strefach przyuskokowych

  . Strony 15 - 20.
 4. dr hab. inż. Jerzy Krawczyk; mgr inż. Jakub Janus:

  Pola prędkości w zakrętach i skrzyżowaniach chodników kopalnianych

  . Strony 21 - 32.
 5. prof. dr hab. inż. Stanisław Wasilewski:

  Monitorowanie zakłóceń parametrów powietrza w systemach dyspozytorskiego nadzoru powstałych w wyniku krótkiego spięcia

  . Strony 33 - 43.
 6. dr hab. inż. Jerzy Krawczyk; mgr inż. Jakub Janus:

  Pole prędkości w otoczeniu sztucznie wytworzonej przeszkody na spągu chodnika kopalnianego

  . Strony 44 - 53.
 7. dr hab. inż. Grzegorz Kortas:

  Sygnały odkształcenia i pękania skał solnych w badaniach laboratoryjnych i obserwacjach in sit

  . Strony 54 - 67.
 8. dr. inż. Agnieszka Maj; dr hab. inż. Kajetan d’Obyrn:

  Określenie stanu podporowej tamy przeciwwodnej i jej ruchów na podstawie obserwacji geodezyjnych w komorze Layer w kopalni Wieliczka

  . Strony 68 - 79.
 9. dr inż. Przemysław Skotniczny:

  Analiza turbulentnej strugi powietrza w pobliżu ociosów wyrobiska górniczego w aspekcie poprawności rozmieszczenia anemometrów stacjonarnych w przekroju pomiarowym

  . Strony 80 - 87.
 10. dr inż. Paweł Jamróz; dr inż. Katarzyna Socha; mgr inż. Maciej Bujalski; prof. dr hab. inż. Paweł Ligęza; dr inż. Elżbieta Poleszczyk:

  Metodyka analizy wzorcowych przepływów wykorzystywanych w badaniach własności anemometrycznych przyrządów pomiarowych

  . Strony 88 - 94.
 11. prof. dr hab. inż. Paweł Ligęza:

  Implementacja metod znaczników termicznych w pomiarach prędkości przepływu gazów w aerologii górniczej

  . Strony 95 - 100.
 12. dr hab. inż. Lucyna Florkowska; dr inż. Izabela Bryt-Nitarska:

  Społeczne aspekty szkód górnicz

  . Strony 101 - 105.
 13. dr inż. Krzysztof Tajduś:

  Wpływ postępu frontu ściany na przemieszczenia powierzchni terenu

  . Strony 106 - 116.
 14. dr Jacek Sobczyk; dr hab. Marek Gawor, prof. IMG PAN:

  Zastosowanie cyfrowej anemometrii obrazowej w badaniach górniczych przyrządów pomiarowych przepływów gazów

  . Strony 117 - 125.