Spis artykułów

Przeglądu Górniczego nr 10 (1115), , Tom 71 (LXXI):

 1. dr Agnieszka Gontaszewska:

  Podziemna eksploatacja węgla brunatnego na Ziemi Lubuskiej - dawne górnictwo, współczesny problem

  . Strony 1 - 8.
 2. dr hab. inż. Andrzej Kowalski, prof. GIG; dr inż. Piotr Kalisz; mgr inż. Magdalena Zięba:

  Oddziaływanie eksploatacji górniczej na sieci uzbrojenia

  . Strony 9 - 16.
 3. mgr inż. Eugeniusz Koziarz; mgr inż. Jerzy Wróbel; mgr inż. Arkadiusz Anderko; dr inż. Adam Mirek:

  System monitorowania drgań gruntu wywołanych silnymi wstrząsami na powierzchni obszaru górniczego O/ZG Rudna

  . Strony 17 - 24.
 4. prof. dr hab. inż. Krystyna Kuźniar; prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara:

  Zastosowanie przybliżonych modeli SSI w przypadku wstrząsów górniczych

  . Strony 25 - 30.
 5. prof. dr hab. inż. Krystyna Kuźniar; prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara:

  Wpływ typu budynku na transmisję spektrów odpowiedzi od drgań górniczych z gruntu na fundamenty

  . Strony 31 - 36.
 6. dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ:

  Predykcja przemieszczeń pionowych na obszarze LGOM z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych

  . Strony 37 - 41.
 7. dr inż. Filip Pachla; prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara:

  Odporność dynamiczna obiektów infrastruktury drogowej i sportowej na wybranym obszarze GZW

  . Strony 42 - 50.
 8. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka; mgr inż. Renata Szermer-Zaucha:

  Analiza wpływu wysokoenergetycznego wstrząsu z dnia 29.01.2015 roku w KWK „Rydułtowy-Anna” i lokalnej tektoniki na szkody górnicze w budynkach

  . Strony 51 - 58.
 9. mgr inż. Adam Ratajczak; mgr inż. Tomasz Śledź; mgr inż. Roland Bobek; dr inż. Piotr Głuch:

  Doświadczenia w ograniczeniu skutków wpływu eksploatacji na wyrobiska górnicze

  . Strony 59 - 67.
 10. dr hab. inż. Henryk Sechman; dr inż. Marek Dzieniewicz; prof. dr hab. inż. Maciej J. Kotarba; mgr inż. Piotr Guzy; dr Monika Konieczyńska; mgr Olga Lipińska:

  Wyniki powierzchniowych badań geochemicznych w rejonie odwiertów ukierunkowanych na poszukiwanie i udostępnienie gazu ze złóż niekonwencjonalnych

  . Strony 68 - 80.
 11. mgr inż. Bolesław Ciepiela:

  Z historii ostatniej kopalni węgla w Zagłębiu Dąbrowskim KWK „Kazimierz-Juliusz” (1814÷2015)

  . Strony 81 - 86.