Spis artykułów

Przeglądu Górniczego nr 9 (1114), , Tom 71 (LXXI):

 1. dr inż. Przemysław Bodziony; mgr inż. Mateusz Sikora; dr inż. Maciej Zajączkowski; prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz:

  Pojazdy technologiczne stosowane w transporcie w górnictwie odkrywkowym

  . Strony 2 - 6.
 2. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz; dr inż. Maciej Zajączkowski; mgr inż. Mateusz Sikora; dr inż. Przemysław Bodziony; mgr inż. Krystian Simkiewicz:

  Systemy wspomagające pracę kopalni odkrywkowej na przykładzie kopalni Sierra Gorda w Chile

  . Strony 7 - 12.
 3. dr inż. Dorota Łochańska; dr inż. Łukasz Machniak; mgr inż. Adrian Borcz; mgr inż. Michał Patyk:

  Struktura popytu na kruszywo piaskowo-żwirowe w relacji do regionalizacji wydobycia - podstawowe trendy

  . Strony 13 - 19.
 4. dr inż. Wojciech Naworyta; dr inż. Zbigniew Jagodziński:

  Ocena dokładności prognozowania jakości strugi surowca na przykładzie wieloodkrywkowej kopalni węgla brunatnego

  . Strony 20 - 29.
 5. mgr inż. Michał Patyk; mgr inż. Adrian Borcz; dr inż. Dorota Łochańska:

  Analiza czynności roboczych jednonaczyniowej koparki i ładowarek w górnictwie skalnym

  . Strony 30 - 36.
 6. dr inż. Krzysztof Polak:

  Rozliczenie wodnej rekultywacji wyrobisk odkrywkowych w świetle aktualnych uregulowań formalnoprawnych

  . Strony 37 - 40.
 7. dr inż. Józef Pyra; dr inż. Anna Sołtys; dr inż. Jan Winzer; mgr inż. Michał Dworzak; mgr inż. Andrzej Biessikirski:

  Analiza wpływów sejsmicznych na środowisko szybu przy prowadzeniu robót górniczych za pomocą materiałów wybuchowych - studium przypadku

  . Strony 41 - 46.
 8. dr inż. Józef Pyra; dr inż. Jan Winzer; dr inż. Anna Sołtys; mgr inż. Andrzej Biessikirski; mgr inż. Michał Dworzak:

  Analiza możliwości zwiększenia masy ładunku MW odpalanego w serii w zadanych warunkach geologiczno-górniczych

  . Strony 47 - 54.
 9. mgr inż. Andrzej Biessikirski; mgr inż. Michał Dworzak; dr inż. Józef Pyra; dr inż. Anna Sołtys; mgr inż. Michał Twardosz; dr inż. Jan Winzer:

  Modułowe programy komputerowe wspomagające prowadzenie robót strzałowych

  . Strony 55 - 60.
 10. mgr inż. Michał Dworzak; mgr inż. Andrzej Biessikirski; dr inż. Józef Pyra; dr inż. Anna Sołtys; dr inż. Jan Winzer:

  Wstępna analiza możliwości zastosowania cyfrowej niemetrycznej fotogrametrii naziemnej z wykorzystaniem metody SfM (Structure-from-Motion) w robotach strzałowych

  . Strony 61 - 68.
 11. dr inż. Anna Sołtys; dr inż. Jan Winzer; dr inż. Józef Pyra:

  Badania efektu sejsmicznego a nowoczesne systemy odpalania ładunków materiałów wybuchowych

  . Strony 69 - 76.
 12. dr inż. Grzegorz Galiniak; dr inż. Kazimierz Różkowski; dr inż. Sławomir Bednarczyk; mgr inż. Katarzyna Pawlecka:

  Górnictwo i ochrona środowiska - KWB „Sieniawa”

  . Strony 77 - 84.
 13. dr inż. Sławomir Bednarczyk; dr inż. Grzegorz Galiniak; dr inż. Kazimierz Różkowski; mgr inż. Karolina Kaznowska-Opala:

  Charakterystyka rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w Kopalni Piasku „Szczakowa” w Jaworznie

  . Strony 85 -91.
 14. dr inż. Łukasz Machniak; prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł; dr inż. Dorota Łochańska:

  Górnictwo odkrywkowe kopalin okruchowych - spojrzenie geoprzestrzenne

  . Strony 92 - 97.
 15. dr inż. Krzysztof Polak; mgr inż. Karolina Kaznowska-Opala; dr inż. Kazimierz Różkowski; mgr inż. Katarzyna Pawlecka:

  Lej depresji a zasięg negatywnego oddziaływania odwodnienia wyrobiska górniczego

  . Strony 98 -103.