Spis artykułów

Przeglądu Górniczego nr 8 (1113), , Tom 71 (LXXI):

 1. dr hab. inż. Edyta Brzychczy; dr inż. Aneta Napieraj; dr inż. Marta Sukiennik:

  Modelowanie i optymalizacja wydobycia w kopalniach węgla kamiennego z wykorzystaniem struktur gridowych

  . Strony 2 - 7.
 2. dr inż. Artur Bator; dr hab. inż. Dariusz Fuksa; dr hab. inż. Marek Kęsek; dr inż. Mieczysław Ślósarz:

  Zarządzanie produkcją odchudzoną - kierunkiem działań dla poprawy funkcjonowania kopalń

  . Strony 8 - 10.
 3. dr hab. Patrycja Bąk; dr inż. Mariusz Kapusta:

  Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym z uwzględnieniem ryzyka zawodowego

  . Strony 11 - 14.
 4. dr inż. Paweł Bogacz:

  Wykorzystanie metody szacowania kosztu cyklu życia (LCC) w podejmowaniu decyzji o zakupie maszyn górniczych

  . Strony 15 - 18.
 5. dr inż. Tadeusz Franik:

  Ocena wykorzystania nakładów na działalność innowacyjną w górnictwie

  . Strony 19 - 22.
 6. dr hab.inż. Dariusz Fuksa; dr hab.inż. Marek Kęsek; dr inż. Mieczysław Ślósarz; dr inż. Artur Bator:

  Koncepcja zintegrowanego systemu transportu poziomego w kopalniach węgla kamiennego

  . Strony 23 - 25.
 7. dr hab. inż. Marek Kęsek; dr hab. inż. Dariusz Fuksa; dr inż. Mieczysław Ślósarz; dr inż. Artur Bator:

  Wykorzystanie środowiska LabView do monitorowania elementu procesu wydobywczego

  . Strony 26 - 29.
 8. dr inż. Jerzy Kicki; mgr inż. Dorota Jeziorowska:

  Wybrane aspekty zarządzania efektywnością energetyczną w przedsiębiorstwach sektora górnictwa podziemnego

  . Strony 30 - 34.
 9. dr hab. inż. Arkadiusz Kustra; dr inż. Robert Ranosz:

  Umowy „off take” jako źródło finansowania alternatywnego w projektach geologiczno-górniczych

  . Strony 35 - 39.
 10. mgr inż. Sylwia Lorenc; dr hab. inż. Arkadiusz Kustra:

  Wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstw górniczych jako efekt prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju

  . Strony 40 - 44.
 11. prof. dr hab. inż. Roman Magda; inż. MarcinTinc:

  Ocena możliwości obniżenia kosztu jednostkowego wydobycia węgla poprzez wydłużenie czasu pracy zakładu górniczego z pięciu do sześciu dni w tygodniu

  . Strony 45 - 48.
 12. prof. dr hab. inż. Roman Magda; dr inż. Tadeusz Franik; dr inż. Tadeusz Woźny; inż. Marcin Tinc:

  Oszacowanie kosztu jednostkowego wydobycia węgla w przypadku wprowadzenia systemu pracy ciągłej zakładu górniczego

  . Strony 49 - 53.
 13. dr inż. Jerzy Mieszaniec; dr inż. Romuald Ogrodnik:

  Wykorzystanie dostępnych źródeł wiedzy jako czynnika innowacji w górnictwie

  . Strony 54 - 57.
 14. mgr inż. Marcin Migza; dr inż. Paweł Bogacz:

  Możliwość wykorzystania narzędzi Lean Management w przedsiębiorstwach sektora górnictwa podziemnego w Polsce

  . Strony 58 - 61.
 15. mgr inż. Wojciech Miśkiewicz; dr inż. Arkadiusz Utrata; dr hab. inż. Beata Trzaskuś-Żak; dr hab. inż. Zdzisław Gałaś prof. nadzw. AGH:

  Wykorzystanie wskaźników płaskości i kształtu do oceny jakości kruszywa

  . Strony 62 - 66.
 16. dr inż. Romuald Ogrodnik; dr inż. Jerzy Mieszaniec; dr inż. Anna Wiktor-Sułkowska:

  Ocena zasobów wiedzy pracowników przedsiębiorstw górniczych w obszarze świadomości wpływu działalności górniczej na środowisko

  . Strony 67 - 71.
 17. mgr inż. Marta Podobińska-Staniec; prof. dr hab. inż. Roman Magda:

  Znaczenie kapitału intelektualnego w tworzeniu modelu biznesowego współczesnego przedsiębiorstwa górniczego

  . Strony 72 - 76.
 18. dr inż. Robert Ranosz; Sebastian Rożek:

  Obligacje zamienne na surowce - aspekt prawny

  . Strony 77 - 80.
 19. dr inż. Mariusz Sierpień; dr inż. Arkadiusz Utrata; dr hab. inż. Beata Trzaskuś-Żak; dr hab. inż. Zdzisław Gałaś prof. nadzw. AGH:

  Wykorzystanie podatkowych metod amortyzacji środka trwałego w kopalni surowców skalnych

  . Strony 81 - 85.
 20. prof. dr hab. inż. Ryszard Snopkowski; dr inż. Aneta Napieraj; dr inż. Marta Sukiennik:

  Wybrane aspekty ryzyka w procesie produkcyjnym realizowanym w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego

  . Strony 86 - 89.
 21. dr inż. Mieczysław Ślósarz; dr hab. inż. Dariusz Fuksa; dr hab. inż. Marek Kęsek; dr inż. Artur Bator:

  Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do zmian formy pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie górniczym

  . Strony 90 - 93.
 22. dr inż. K.Tobór-Osadnik; dr inż. M. Wyganowska:

  Rola systemu komunikacji wewnętrznej w bezpiecznej pracy na przykładzie kopalń węgla kamiennego

  . Strony 94 - 98.
 23. dr hab. inż. Beata Trzakuś-Żak; dr hab. inż. Zdzisław Gałaś, prof. AGH; dr hab. inż. Darisz Fuksa; dr inż. Romuald Ogrodnik:

  Identyfikacja sezonowości sprzedaży kopalni odkrywkowej surowców skalnych z zastosowaniem metod statystycznych

  . Strony 99 - 103.
 24. dr hab. inż. Beata Trzakuś-Żak; dr hab. inż. Zdzisław Gałaś, prof. AGH; dr inż. Sierpień Mariusza; inż. Borowiec Rafał:

  Koszty pracy przedsiębiorstwa górniczego

  . Strony 104 - 107.
 25. dr inż. Anna Wiktor-Sułkowska; dr inż. Romuald Ogrodnik:

  Źródła finansowania działalności krajowych postindustrialnych obiektów górnictwa podziemnego (POGP) - zaadaptowanych w sposób klasyczny

  . Strony 108 - 112.