Spis artykułów

Przeglądu Górniczego nr 7 (1112), , Tom 71 (LXXI):

 1. dr inż. Łukasz Herezy:

  Deformacja wyrobiska przyścianowego w jednostronnym otoczeniu zrobów przed frontem drugiej ściany eksploatacyjnej

  . Strony 1 - 6.
 2. dr inż. Józef Pyra; dr inż. Anna Sołtys; dr inż. Jan Winzer:

  Monitoring drgań wzbudzanych robotami strzałowymi - 2 lata pracy zautomatyzowanego systemu pomiarowego KSMD

  . Strony 7 - 15.
 3. dr hab. inż. Krzysztof Cybulski prof. GIG; mgr inż. Adam Michałek*):

  Ocena i klasyfikacja zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w szybach kopalń węgla kamiennego

  . Strony 16 - 20.
 4. dr hab. inż. Mirosław Wierzbicki; dr inż. Norbert Skoczylas; dr inż. Mateusz Kudasik:

  Pomiary ciśnienia metanu w pokładach węgla kamiennego w GZW mierzone metodą bezpośrednią

  . Strony 21 - 25.
 5. prof. dr hab. inż. Wacław Dziurzyński; dr hab. Marek Gawor; dr Teresa Pałka:

  Wyznaczanie profilu prędkości przepływu powietrza w wyrobisku górniczym

  . Strony 26 - 33.
 6. prof. dr hab. inż. Wacław Dziurzyński; dr inż. Andrzej Krach; dr Teresa Pałka; dr hab. inż. Jerzy Krawczyk; prof. dr hab. inż. Stanisław Wasilewski:

  Podstawy budowy, regulacji rozpływu i monitoringu sieci odmetanowania

  . Strony 34 - 42.
 7. dr inż. Marek Kalita; dr inż. Dariusz Prostański:

  Koncepcja systemu zraszania sektorowego zanożowego głowicy urabiającej kombajnu chodnikowego - część I

  . Strony 43 - 48.
 8. dr inż. Adam Decner; inż. Lesław Iskierski:

  Wyznaczanie momentu maszyn dużej mocy pracujących w zakładach wydobywczych i przerobowych

  . Strony 49 - 54.
 9. dr hab. inż. Barbara Uliasz-Misiak; prof. dr hab. inż. Stanisław Dubiel:

  Problemy rekonstrukcji odwiertów geotermalnych

  . Strony 55 - 61.
 10. mgr inż. Agata Lorek:

  Eksploatacja surowców skalnych na terenie województwa śląskiego

  . Strony 62 - 68.
 11. dr hab. inż. Kajetan d’Obyrn; inż. Wiesław Wiewiórka:

  Renowacja górnicza komory Jezioro Wessel na poziomie III Kopalni Soli ,,Wieliczka” S.A

  . Strony 69 - 77.
 12. prof. dr hab. Janusz Skoczylas:

  Zasługi Fryderyka Redena (1752÷1815) w początkach rozwoju górnictwa węgla kamiennego na Górnym Śląsku. W 200. rocznicę śmierci

  . Strony 78 - 80.