Spis artykułów

Przeglądu Górniczego nr 6 (1111), , Tom 71 (LXXI):

 1. prof. dr hab. inż. Andrzej Lisowski:

  Elementarz ekonomizacji zarządzania i warunki osiągnięcia przełomu w tym zakresie w kopalniach węgla kamiennego Polemiki - dyskusje

  . Strony 1 - 8.
 2. dr inż. Jacek Korski; dr inż. Katarzyna Tobór-Osadnik; dr inż. Małgorzata Wyganowska:

  Ocena zdolności konkurencyjnej polskiego górnictwa węgla kamiennego w świetle danych historycznych

  . Strony 9 - 15.
 3. dr inż. Zbigniew Rak; dr inż. Jerzy Stasica; mgr inż. Damian Borgieł; mgr inż. Zbigniew Ciepliński:

  Wysoko wydajny przodek chodnikowy w drążeniu wyrobisk przewidzianych do późniejszego wykorzystania w jednostronnym otoczeniu zrobów

  . Strony 16 - 22.
 4. vdr inż. Marek Dudek; inż. Jacek Pawlas:

  Analizy kolizyjności w szynowym transporcie pomocniczym

  . Strony 23 - 34.
 5. dr inż. Marcin Krause:

  Badania zróżnicowania ryzyka wypadków przy pracy na przykładzie analizy bezwzględnej i wskaźnikowej dla branży górnictwa i Polski

  . Strony 35 - 41.
 6. mgr inż. Joanna Całus Moszko; dr inż. Sławomir Bock; dr hab. inż. Stanisław Prusek:

  Badania degradacji ziarnowej wybranych materiałów zasypowych do likwidacji szybów górniczych

  . Strony 42 - 49.
 7. dr inż. Ireneusz Pyka; dr inż. Krzysztof Wierzchowski:

  Możliwości oceny zanieczyszczenia handlowego węgla kamiennego rtęcią na podstawie analiz próbek pokładowych

  . Strony 50 - 56.
 8. prof. dr hab. inż. Krystian Probierz dr h.c.; prof. dr rer. nat. hab. Norbert Volkmann; dr hab. inż. Marek Marcisz prof. Pol. Śl; Dipl.–Ing. Wolfgang Hänsel:

  Eksploatacja ropy naftowej metodami górnictwa podziemnego w dawnym złożu Wietze (Niemcy)

  . Strony 57 - 63.
 9. prof. dr hab. Marek Graniczny; mgr Joanna Kacprzak; mgr inż. Halina Urban; dr inż. Albin Zdanowski:

  Wybrane ośrodki edukacji górniczej i nauk o Ziemi w Europie Środkowej i ich związki z Polską

  . Strony 64 - 71.