Spis artykułów

Przeglądu Górniczego nr 5 (1110), , Tom 71 (LXXI):

 1. dr hab. inż. Jan Drzewiecki prof.; mgr inż. Adam Piernikarczyk:

  Dekoncentracja obszarów eksploatacji dla zminimalizowania liczby i energii wysokoenergetycznych zjawisk sejsmicznych

  . Strony 3 - 9.
 2. dr inż. Adam Frolik; dr inż. Andrzej Kotyrba:

  Metodyka oceny zagrożeń ze strony opuszczonych szybów górniczych

  . Strony 10 - 19.
 3. dr inż. Piotr Gruchlik:

  Naziemne skanowanie laserowe 3D, doświadczenia i perspektywy

  . Strony 20 -24.
 4. dr inż. Piotr Kalisz:

  Ocena odporności gazociągów i wodociągów stalowych na wpływy eksploatacji górniczej

  . Strony 26 - 32.
 5. mgr inż. Leonard Klabis; dr hab. inż. Andrzej Kowalski:

  Eksploatacja górnicza w filarze ochronnym dla śródmieścia Bytomia, historia i teraźniejszość

  . Strony 33 - 43.
 6. dr Józef Knechtel:

  Dobór instalacji lutniowej jako środek do zmniejszenia kosztów przewietrzania drążonych wyrobisk górniczych

  . Strony 44 - 53.
 7. dr inż. Henryk Koptoń:

  Uwzględnienie własności sorpcyjnych węgla przy prognozowaniu metanowości bezwzględnej wyrobisk korytarzowych drążonych przy użyciu środków strzałowych korytarzowych drążonych przy użyciu środków strzałowych

  . Strony 54 - 60.
 8. dr hab. inż. Eugeniusz Krause prof. GIG; dr inż. Krystian Wierzbiński:

  Kształtowanie się potencjalnego zagrożenia gazowego amoniakiem w ścianie przy stosowaniu technologii opartych na mieszaninach popiołowo-wodnych na mieszaninach popiołowo-wodnych

  . Strony 62 - 70.
 9. dr hab. inż. Stanisław Prusek; dr inż. Marek Rotkegel; mgr inż. Łukasz Małecki:

  Wybrane sposoby wzmacniania skorodowanej stalowej obudowy odrzwiowej

  . Strony 71 - 77.
 10. dr inż. Andrzej Pytlik:

  Graniczne wartości obciążenia dynamicznego powodujące niszczenie okładzin górniczych

  . Strony 78 - 84.
 11. dr inż. Marek Rotkegel:

  Wybrane przykłady nietypowych konstrukcji portalowej obudowy odgałęzień i skrzyżowań

  . Strony 86 - 95.