Spis artykułów

Przeglądu Górniczego nr 4 (1109), , Tom 71 (LXXI):

 1. prof. dr hab. inż. Andrzej Lisowski:

  Program naprawczy górnictwa węgla kamiennego i dalszy program lepszego wykorzystania węgla w polskiej gospodarce1 Polemiki - dyskusje

  . Strony 1 - 7.
 2. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz; mgr inż. Michał Patyk; mgr inż. Mateusz Sikora; dr Miranda Ptak:

  Dylematy polskiego górnictwa podziemnego na progu 2015 roku

  . Strony 8 - 21.
 3. prof. dr hab. inż. Krystian Probierz dr h.c.:

  Górnictwo węgla kamiennego w Polsce u progu 2015 roku, szanse i zagrożenia

  . Strony 22 -37.
 4. prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak; dr inż. Marek Korzec:

  Oznaczanie metanonośności w pokładach węgla kamiennego według nowej metody wraz z oceną niepewności pomiarowej wyniku

  . Strony 38 - 46.
 5. dr inż. Łukasz Herezy:

  Zasięg strefy spękań w otoczeniu wyrobiska przyścianowego w trakcie dwóch faz jego istnienia - za frontem pierwszej ściany i przed frontem drugiej ściany

  . Strony 47 - 51.
 6. dr inż. Borys Borówka; dr inż. Iwona Jonczy:

  Wykształcenie litologiczne warstw orzeskich na południowym skrzydle siodła głównego GZW

  . Strony 52 - 55.
 7. dr hab. inż. Uliasz-Misiak Barbara; prof. dr hab. inż. Dubiel Stanisław:

  Aspekty środowiskowe w zarządzaniu złożem węglowodorów w fazie jego zagospodarowywania

  . Strony 56 - 62.
 8. dr inż. Marek Kalita:

  Hydrauliczny wciągnik łańcuchowy HeWŁ-3/6A

  . Strony 63 - 66.
 9. mgr inż. Piotr Ostrogórski:

  Właściwości dynamiczne cyfrowego anemometru skrzydełkowego

  . Strony 67 - 71.
 10. dr hab. inż. Piotr Cheluszka prof. nzw. w Pol. Śl; mgr inż. Jakub Dziędziel:

  Identyfikacja cech geometrycznych skrawów wykonanych nożami kombajnów górniczych z wykorzystaniem skanera laserowego

  . Strony 72 - 82.
 11. mgr inż. Janusz Chmura; dr inż. arch. Tomasz Wieja:

  Profilaktyka i zapobieganie zagrożeniom w procesie adaptacji i użytkowania podziemnych tras turystycznych

  . Strony 83 - 89.
 12. prof. dr hab. inż. Marek Nieć; prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński:

  Karol Bohdanowicz - prekursor odkryć złóż kopalin w Polsce (w 150-letnią rocznicę urodzin)

  . Strony 91 - 96.
 13. prof. dr hab. Janusz Skoczylas:

  Problematyka geologii węgla w dorobku Karola Bohdanowicza (1864÷1947), w 150. rocznicę urodzin

  . Strony 97 - 101.