Spis artykułów

Przeglądu Górniczego nr 3 (1108), , Tom 71 (LXXI):

 1. dr inż. Piotr Bętkowski:

  Przebudowa i zabezpieczenie przed wpływami górniczymi niewielkiego wiaduktu kolejowego zintegrowanego z nasypem

  . Strony 1 - 7.
 2. dr inż. Piotr Bętkowski; dr inż. Łukasz Bednarski; dr inż. Rafał Sieńko:

  Doświadczenia z użytkowania systemu monitorowania konstrukcji mostu kolejowego poddanego oddziaływaniu eksploatacji górniczej

  . Strony 8 - 13.
 3. dr hab. inż. Krzysztof Gromysz; dr hab. inż. Andrzej Kowalski prof. GIG; dr inż. Wiesław Mika; dr hab. inż. Tomasz Niemiec:

  Naprawa zabytkowego kościoła drewnianego znajdującego się na terenie górniczym

  . Strony 14 - 20.
 4. dr inż. Krzysztof Gromysz:

  Koncepcje wzmocnienia zabytkowego budynku neogotyckiego kościoła w związku z planowanym prostowaniem obiektu

  . Strony 21 - 29.
 5. dr inż. Marcin Grygierek; mgr inż. Agata Waszak:

  Zmiana sztywności nawierzchni drogowej w obszarze deformacji nieciągłej

  . Strony 30 - 37.
 6. dr hab. inż. Marian Kawulok, prof. ITB:

  Osąd eksperta w ochronie istniejących obiektów budowlanych na terenach górniczych

  . Strony 38 - 43.
 7. dr inż. Wiesław Mika; dr inż. Olga Kaszowska:

  Kryteria dopuszczania eksploatacji górniczej pod terenami zabudowanymi

  . Strony 44 - 49.
 8. dr inż. Wojciech Kocot:

  Wykorzystanie wyników obserwacji wiaduktu podczas ujawniania się wpływów górniczych do analizy sposobu podparcia jego przęsła

  . Strony 50 - 54.
 9. dr hab. inż. Tomasz Niemiec:

  Energia i siły powodowane eksploatacją górniczą

  . Strony 55 - 63.
 10. dr hab. inż. Jadwiga Maciaszek; mgr inż. Witold Wąsacz; dr hab. inż. Jacek Szewczyk:

  Mapa górnicza jako dokument elektroniczny

  . Strony 64 - 71.
 11. mgr inż Leszek Chomacki; mgr inż Beata Parkasiewicz:

  Analiza obliczeniowa ciągów budynków w Bytomiu-Karbiu z uwzględnieniem prognozowanych poziomych deformacji terenu górniczego

  . Strony 72 - 79.
 12. mgr inż. Maria Przyłucka; prof. dr hab. Marek Graniczny:

  Kompleksowe wykorzystanie przetworzeń DInSAR i PSInSAR w badaniu pionowych przemieszczeń terenu w wybranych rejonach GOP

  . Strony 80 - 88.
 13. mgr inż. Leszek Słowik; mgr inż. Leszek Chomacki; mgr inż. Dariusz Szołtysek:

  Doświadczenia z eksploatacji górniczej pod obiektem Kościoła pw Św. Krzyża w Bytomiu-Miechowicach

  . Strony 89 - 95.
 14. dr hab. inż. Leszek Szojda:

  Analiza współpracy budowla-podłoże gruntowe dla ściany murowanej obciążonej wpływem nieciągłych deformacji podłoża górniczego

  . Strony 96 - 100.
 15. prof. dr hab. inż. Jan Zych; prof. dr hab. inż. Wiesław Piwowarski:

  Propozycja prognozowania deformacji powierzchni spowodowanych eksploatacją dwóch ścian w górotworze nienaruszonym

  . Strony 101 - 106.
 16. dr hab. Stanisław Wołkowicz; prof. dr hab. Marek Graniczny; mgr Krystyna Wołkowicz; mgr inż. Halina Urban; mgr inż. Zbigniew Kowalski; dr inż. Albin Zdanowski:

  Rozwój kartografii geologicznej na Górnym Śląsku w świetle wybranych map historycznych - od Leopolda von Bucha do Stanisława Doktorowicza-Hrebnickiego

  . Strony 107 - 118.