Spis artykułów

Przeglądu Górniczego nr 1 (1106), , Tom 71 (LXXI):

 1. dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. nzw. w Pol. Śl.*:

  Analiza wpływu strzemion na parametry pracy złącza ciernego

  . Strony 1 - 8.
 2. dr inż.Ewa Kawalec-Latała:

  Modelowania sekcji pseudoimpedancji akustycznej z włączeniem procedury dekonwolucji minimum entropii MED, jako ilustracja możliwości detekcji wtrąceń anhydrytu

  . Strony 9 - 13.
 3. dr Józef Knechtel:

  Zasady klimatyzacji wyrobisk górniczych kopalń węgla kamiennego w skrajnie trudnych warunkach geotermicznych

  . Strony 14 - 24.
 4. dr inż. Aleksandra Koteras; dr hab. inż. Józef Kabiesz; dr inż. Renata Patyńska:

  Zagrożenia naturalne w podziemnym górnictwie węgla w Polsce na tle wybranych krajów europy i świata

  . Strony 25 - 30.
 5. dr hab. inż. Eugeniusz Krause, prof. GIG; dr inż. Alicja Krzemień:

  Analiza warunków wentylacyjno-gazowych w trakcie prowadzenia próby podziemnego zgazowania metodą szybową

  . Strony 31 - 36.
 6. dr inż. Alicja Krzemień; mgr inż. Jacek Skiba; dr inż. Aleksandra Koteras; dr inż. Adam Duda:

  Technologia produkcji metanu z pokładów węgla poprzez zatłaczanie CO2 - przegląd doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji projektu CARBOLAB

  . Strony 37 - 45.
 7. dr inż. Alicja Krzemień; dr inż. Adam duda; dr inż. Aleksandra koteras:

  Analiza i ocena ryzyka dla procesu podziemnego zgazowania węgla na przykładzie KD „Barbara”

  . Strony 46 - 52.
 8. prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk; dr hab. inż. Piotr Małkowski; prof. AGH, dr inż. Zbigniew Niedbalski:

  Analiza utrzymania stateczności wyrobisk korytarzowych w długim okresie

  . Strony 53 - 60.
 9. dr inż. Janusz Makówka; dr inż. Jacek Myszkowski:

  Wpływ UHS na stan deformacji i naprężeń w górotworze generowanych eksploatacją rudy miedzi systemem filarowo-komorowym

  . Strony 61 - 66.
 10. dr inż. Janusz Makówka; dr inż. Jacek Myszkowski:

  Wpływ UHS na zmiany energii sprężystej akumulowanej w górotworze nad polem eksploatacji rudy miedzi systemem filarowo-komorowym

  . Strony 67 - 73.
 11. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka, prof. PK; mgr inż. Renata Szermer-Zaucha:

  Analiza rozkładu szkód górniczych po wysokoenergetycznych wstrząsach z dnia 21 kwietnia 2011 r. i 7 czerwca 2013 r. w kopalni „Rydułtowy-Anna” na tle lokalnej tektoniki

  . Strony 74 - 82.
 12. dr hab. inż. Krystyna Stec, prof. GIG; dr hab. inż. Adam Lurka, prof. GIG:

  Charakterystyka i sejsmologiczne metody analizy aktywności sejsmicznej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

  . Strony 83 - 93.
 13. mgr inż. Lucjan Świerczek:

  Zastosowanie techniki komputerowej w modelowaniu wymiany ciepła między organizmem górnika a gorącym otoczeniem

  . Strony 94 - 99.
 14. prof. dr hab. inż. Józef Wacławik; dr inż. Józef Knechtel; mgr inż. Lucjan Świerczek:

  Funkcje badawczo-interpretacyjne bilansu cieplnego organizmu pracownika w ocenie obciążenia termicznego

  . Strony 100 - 108.