Spis artykułów

Przeglądu Górniczego nr 12 (1105), , Tom 70 (LXX):

 1. prof. dr hab. inż. Andrzej Lisowski:

  Zacznijmy w górnictwie węgla kamiennego mierzyć produktywność kopalń Pole miki - dy skusje

  . Strony 1- 4.
 2. prof. dr hab. inż. Marian Turek:

  Wybrane aspekty dokumentacyjnego przygotowania prowadzenia eksperymentalnej eksploatacji metodą podziemnego zgazowania węgla

  . Strony 5 - 10.
 3. prof. dr hab. Marek Graniczny; mgr inż. Zbigniew Kowalski; mgr inż. Maria Przyłucka; dr inż. Albin Zdanowski:

  Wykorzystanie danych SAR do obserwacji deformacji terenu spowodowanych działalnością górniczą w rejonie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Wyniki projektu DORIS (EC-FP7)

  . Strony 11 - 19.
 4. prof. dr hab. inż. Krystian Probierz; dr inż. Adam Wasilczyk:

  Zmiany wartości parametrów jakościowych węgla koksowego w procesie przeróbczym (sw część gzw )

  . Strony 20 - 26.
 5. mgr inż. Ewa Lisiecka:

  Pomiary temperatury w procesie podziemnego zgazowania węgla

  . Strony 27 - 32.
 6. mgr inż. Adam Niewiadomski; dr inż. Paweł Wrona:

  Techniczno-ekonomiczne aspekty stosowania trójgeneracyjnych układów energetycznych w podziemnych kopalniach węgla kamiennego

  . Strony 33 - 39.
 7. prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski:

  Problem stateczności płytkich pustek w górotworze, a możliwość powstania zapadliska na powierzchni

  . Strony 40 - 43.
 8. mgr inż. Mateusz Masłowski; dr inż. Marek Czupski:

  Podstawowe właściwości materiałów podsadzkowych stosowanych do zabiegów hydraulicznego szczelinowania złóż węglowodorów

  . Strony 44 - 50.
 9. mgr inż. Rafał Wiśniowski:

  Ryzyko narażenia na hałas w górnictwie węgla kamiennego i dobór środków ochrony indywidualnej słuchu

  . Strony 51 - 58.
 10. dr hab. inż. Józef Kabiesz, prof. GIG; dr hab. inż. Adam Lurka, prof. GIG:

  Ocena możliwości uzyskania konstruktywnej interferencji drgań pochodzących od robót strzałowych

  . Strony 59 - 66.
 11. mgr inż. Henryk Świnder:

  Wpływ wybranych związków organicznych na parametry mieszanin zatłaczanych do zrobów zawałowych

  . Strony 67 - 73.
 12. mgr Agnieszka Skawińska; mgr inż. Iga Kuklis:

  Ocena przydatności energetycznej komunalnych osadów ściekowych w oparciu o analizę parametrów fizykochemicznych

  . Strony 74 - 77.
 13. dr hab. inż. Piotr Małkowski; mgr inż. Łukasz Ostrowski:

  Wpływ właściwości mechanicznych skał otaczających wyrobisko korytarzowe na zjawisko wypiętrzania spągu

  . Strony 78 - 90.
 14. dr inż. Anna Manowska; dr inż. Rafał Jendruś:

  Wybrane geotechniczno-górnicze problemy budownictwa na terenach dokonanej oraz bieżącej ekplotacji górniczej

  . Strony 91 - 97.
 15. mgr inż. Stanisław Słowik; mgr inż. Lucjan Świerczek:

  Ujemne i zawyżone wartości wskaźnika Grahama

  . Strony 98 - 105.
 16. prof. dr hab. inż.Stanisław Dubiel; dr hab. inż. Barbara Uliasz-Mi:

  Analiza decyzji technologicznych podejmowanych w zakresie zarządzania złożem węglowodorów przy dowiercaniu, opróbowaniu i udostępnianiu złóż

  . Strony 106 - 113.
 17. dr hab. inż. Jacek M. Czaplicki, prof. Politechniki Śląskiej; mgr inż. Anna Kulczycka:

  Największy system mechanizacyjny górnictwa odkrywkowego, kopalnia węgla kamiennego El Cerrajón, Kolumbia

  . Strony 114 - 118.
 18. dr inż. Iwona Jonczy; dr Łukasz Gawor:

  Historyczna kopalnia rud rtęci w idriji (słowenia)

  . Strony 119 - 123.