Spis artykułów

Przeglądu Górniczego nr 11 (1104), , Tom 70 (LXX):

 1. dr hab. inż. Andrzej Strugała – prof. AGH:

  Badania nad procesem zgazowania węgla w ramach Projektu NCBiR

  . Strony 1 - 4.
 2. prof. dr hab. inż. Józef Dubiński; dr inż. Aleksandra Koteras:

  Obecny stan i kierunki rozwoju technologii podziemnego zgazowania węgla w świecie

  . Strony 5 - 12.
 3. dr inż. Stanisław Hajdo; prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz; dr inż. Krzysztof Polak; dr inż. Grzegorz Galiniak; dr inż. Kazimierz Różkowski:

  Środowisko, technologia, ekonomia - czynniki określające perspektywę zagospodarowania polskich złóż węgla brunatnego z wykorzystaniem procesu zgazowania

  . Strony 13 - 19.
 4. dr inż. Jarosław Chećko; dr inż. Magdalena Głogowska; mgr inż. Robert Warzecha; mgr inż. Tomasz Urych:

  Ocena zasobów węgla kamiennego dla celów podziemnego zgazowania węgla metodą szybową w złożach czynnych kopalń Kompanii Węglowej S.A

  . Strony 20 - 27.
 5. prof. dr hab. inż. Marek Nieć; dr inż. Jerzy Górecki; dr inż. Edyta Sermet; dr inż. Jarosław Chećko:

  Stan bazy zasobowej węgli w Polsce i jej problemy złożowo- -środowiskowe w odniesieniu do eksploatacji metodą podziemnego zgazowania

  . Strony 28 - 37.
 6. doc. dr inż. Kazimierz Matl; prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz; dr Jacek Kasiński; dr inż. Barbara Bielowicz; dr inż. Grzegorz Galiniak:

  Zróżnicowanie bazy zasobowej węgla brunatnego w Polsce dla produkcji gazu metodą naziemnego i podziemnego zgazowania

  . Strony 38 - 46.
 7. dr inż. Alicja Krzemień; dr inż. Adam Duda; dr inż. Aleksandra Koteras:

  Identyfikacja scenariuszy powstania awarii w procesie PZW metodą szybową

  . Strony 47 - 53.
 8. dr hab. inż. Dorota Burchart-Korol prof. nadzw; prof. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka-Kolarz; mgr inż. Piotr Krawczyk:

  Analiza wrażliwości ekoefektywności technologii podziemnego zgazowania węgla

  . Strony 54 - 59.
 9. dr Krzysztof Kapusta; dr inż. Marian Wiatowski; prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk:

  Symulacja procesu podziemnego zgazowania węgla w eksperymentach ex-situ

  . Strony 60 - 69.
 10. prof. dr hab. inż. Jan Wachowicz; prof. dr hab. inż. Marian Jacek Łączny; dr inż. Sebastian Iwaszenko; dr inż. Tomasz Janoszek; mgr Magdalena Cempa-Balewicz:

  Symulacyjne badanie procesu ex-situ zgazowania węgla kamiennego wspomagane metodami CFD

  . Strony 70 - 75.
 11. dr hab. inż. Marek Cała; prof. AGH; mgr inż. Agnieszka Stopkowicz; mgr inż. Michał Kowalski; mgr inż. Mateusz Blajer:

  Modelowanie zjawisk termicznych w masywie skalnym w otoczeniu georeaktora

  . Strony 76 - 85.
 12. dr inż. Joanna. Bigda; dr hab. inż. Dorota Burchart-Korol; dr Stanisław Porada:

  Mapa rozwiązań technologicznych procesów zgazowania węgla

  . Strony 86 - 96.
 13. dr inż. Krzysztof Kwaśniewski; dr inż. Michał Kopacz; mgr inż. Paweł Grzesiak; mgr inż. Radosław Kapłan:

  Ekonomiczna ocena technologii zgazowania węgla ze szczególnym uwzględnieniem sekwencji składanej opcji czekania i wzrostu skali

  . Strony 97 - 106.
 14. dr inż. Tomasz Gawenda; dr inż. Damian Krawczykowski; dr hab. Jolanta Marciniak-Kowalska, prof. AGH:

  Możliwości inżynierii mineralnej w badaniach nad przygotowaniem węgli do zgazowania naziemnego w gazogeneratorze fluidalnym

  . Strony 107 - 119.
 15. dr inż. Grzegorz Czerski; dr Stanisław Porada; mgr inż. Tadeusz Dziok; mgr inż. Dorota Makowska; mgr inż. Przemysław Grzywacz; dr inż. Agnieszka Surowiak:

  Badania zgazowania parą wodną węgla poddanego operacji wzbogacania

  . Strony 120 - 126.
 16. dr Stanisław Porada; mgr inż. Tadeusz Dziok; dr inż. Grzegorz Czerski; mgr inż. Przemysław Grzywacz:

  Porównanie reaktywności wybranych węgli kamiennych względem pary wodnej

  . Strony 127 - 131.
 17. prof. Piotr Czaja:

  Czarna Afryka, czarny węgiel i złote paliwo. O zgazowaniu węgla w koncernie Sasol - RPA - słów kilka

  . Strony 132 - 141.