Spis artykułów

Przeglądu Górniczego nr 10 (1103), , Tom 70 (LXX):

 1. dr Miranda Ptak; prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz:

  Jak rozpocząć odkrywkową działalność górniczą - droga od koncesji do planu ruchu

  . Strony 1 - 6.
 2. mgr Hubert Schwarz; prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz:

  Wybrane problemy prawne w praktyce przedsiębiorców górniczych

  . Strony 5 - 11.
 3. mgr inż. Michał Dudek; dr hab. inż. Leszek Jurdziak; dr inż. Witold Kawalec:

  Renta eksploatacyjna z zysku dla właścicieli nieruchomości w obszarze górniczym jako akcelerator strategicznych inwestycji górniczych na przykładzie kopalni węgla brunatnego

  . Strony 12 - 17.
 4. mgr inż. Michał Dudek; dr hab. inż. Leszek Jurdziak; dr inż. Witold Kawalec:

  Znaczenie kosztów nabycia terenu w projekcie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego

  . Strony 18 - 22.
 5. prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł; mgr inż. Andrzej Ciepliński; dr inż. Łukasz Machniak; mgr inż. Claudia Jacaszek; mgr inż. Adrian Borcz:

  Wydobycie i produkcja kruszyw naturalnych w Polsce i w Unii Europejskiej

  . Strony 23 - 29.
 6. prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł; mgr inż. Andrzej Ciepliński; dr inż. Łukasz Machniak; mgr inż. Adrian Borcz:

  Dynamika zmian produkcji kruszyw naturalnych w Polsce w latach 1989÷2012 wraz z prognozą do 2020 roku

  . Strony 30 - 35.
 7. dr hab. inż. Marek Stryszewski; mgr inż. Dorota Łochańska:

  Optymalizacja bilansowania podaży z popytem na kruszywa naturalne

  . Strony 36 - 40.
 8. prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł; mgr inż. Tadeusz Kaczarewski:

  Diagnostyka procesu odkrywkowej eksploatacji złoża węgla brunatnego

  . Strony 41 - 45.
 9. dr inż. Józef Pyra; mgr inż. Zbigniew Cichocki; mgr inż. Iwona Mazur; dr inż. Anna Sołtys; dr inż. Jan Winzer:

  Wpływ budowy geologicznej złoża na równanie propagacji na przykładzie kopalni Gliniany - Grupy Ożarów S.A

  . Strony 46 - 51.
 10. dr inż. Józef Pyra; mgr inż. Andrzej Biessikirski; mgr inż. Michał Dworzak; dr inż. Anna Sołtys; dr inż. Jan Winzer:

  Rozwój systemów inicjowania ładunków MW stosowanych w górnictwie odkrywkowym

  . Strony 52 - 57.
 11. mgr inż. Michał Dworzak; mgr inż. Andrzej Biessikirski; dr inż. Józef Pyra; dr inż. Anna Sołtys:

  Wybrane problemy realizacji opóźnień czasowych przy nieelektrycznym sposobie inicjacji ładunków MW w siatkach wieloszeregowych

  . Strony 58 - 64.
 12. mgr inż. Andrzej Biessikirski; mgr inż. Michał Dworzak; dr inż. Józef Pyra;) dr inż. Anna Sołtys:

  Reakcja fundamentu budynku na niskoczęstotliwościowe drgania wzbudzane robotami strzałowymi

  . Strony 65 - 70.
 13. dr inż. Anna Sołtys; dr inż. Józef Pyra; dr inż. Jan Winzer:

  Opóźnienia milisekundowe a minimalizacja oddziaływania robót strzałowych na zabudowania w otoczeniu

  . Strony 71 - 78.
 14. dr inż. Maciej Zajączkowski; mgr inż. Mateusz Sikora; prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz; mgr inż. Tomasz Będkowski:

  Klasyfikacja systemów eksploatacji odkrywkowej z uwzględnieniem aktualnego stanu technologii górniczych

  . Strony 79 - 84.
 15. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz; mgr inż. Mateusz Sikora; dr inż. Maciej Zajączkowski; mgr inż. Michał Patyk:

  Układy technologiczne w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego na świecie

  . Strony 85 - 89.
 16. dr inż. Przemysław Bodziony; prof. dr hab. inż. Artur Bęben; prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz:

  Problematyka eksploatacyjna maszyn ładujących w górnictwie odkrywkowym - skalnym

  . Strony 90 - 94.
 17. prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł; mgr inż. Adrian Borcz; mgr inż. Michał Patyk:

  Analiza pracy koparek jednonaczyniowych i ładowarek łyżkowych w aspekcie ich automatyzacji

  . Strony 95 - 99.
 18. dr inż. Łukasz Machniak; prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł; mgr inż. Adrian Borcz:

  Wpływ utworów trudno urabialnych na dobór pomocniczych technologii urabiania

  . Strony 100 - 105.
 19. dr inż. Krzysztof Polak; mgr inż. Karolina Kaznowska-Opala; mgr inż. Katarzyna Pawlecka; dr hab. inż. Jerzy Klich, prof. nadzw:

  Analiza przebiegu próbnych pompowań na przykładzie studni badawczej AGH-1

  . Strony 106 - 111.
 20. dr inż. Kazimierz Różkowski; dr inż. Krzysztof Polak; mgr inż. Karolina Kaznowska-Opala:

  Hydrogeologiczne uwarunkowania eksploatacji złóż surowców skalnych w Regionie Opolskim

  . Strony 112 - 116.
 21. dr inż. Polak Krzysztof:

  Efektywność studni odwadniających

  . Strony 117 - 121.
 22. dr inż. Grzegorz Galiniak; dr inż. Krzysztof Polak; dr inż. Kazimierz Różkowski; mgr inż. Karolina Kaznowska-Opala; mgr inż. Katarzyna Pawlecka:

  Rekultywacja wodna jako czynnik determinujący sukces branży górnictwa odkrywkowego w praktyce sozologicznej

  . Strony 122 - 127.
 23. dr hab. inż. Anna Ostręga:

  Holistyczne podejście do rewitalizacji (po)górniczych regionów i rejonów

  . Strony 128 -133.
 24. mgr Aleksandra Tokarz; dr hab. inż. Dorota Burchart-Korol, prof. nadzw.; mgr inż. Dariusz Nowak:

  Wybrane aspekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne produkcji gazu łupkowego - przegląd literatury

  . Strony 137 - 146.
 25. dr inż. Sławomir Bednarczyk:

  Zagospodarowanie kopaliny towarzyszącej na przykładzie eksploatacji złoża piasku podsadzkowego „Pustynia Błędowska - blok IV”

  . Strony 147 - 154.
 26. prof. dr hab. inż. Bernard Nowak; dr inż. Krzysztof Filek:

  Matematyczny opis pracy układu górnicza chłodziarka sprężarkowa - wyparna chłodnica wody

  . Strony 155 - 163.
 27. mgr inż. Tomasz Kowal:

  Propozycja ustalania wartości szkody w postaci trwałego wychylenia bryły budynku od pionu

  . Strony 164 - 169.
 28. dr hab. inż. Grzegorz kortas:

  Podstawowe problemy ochrony powierzchni i górotworu w górnictwie sol

  . Strony 170 - 185.
 29. dr Ewa Krzeszowska:

  Makrofauna poziomu morskiego otworu wiertniczego Borowo (Lubelskie Zagłębie Węglowe)

  . Strony 186 - 191.
 30. dr hab.inż. Waldemar Korzeniowski ; mgr inż. Dušan Terpák:

  Podziemna eksploatacja lignitu systemem ścianowym podbierkowym w kopalniach HBP Prievidza na Słowacji

  . Strony 192 - 197.