Spis artykułów

Przeglądu Górniczego nr 9 (1102), , Tom 70 (LXX):

 1. dr inż. Artur Bator; dr hab. inż. Dariusz Fuksa; dr inż. Mieczysław Ślósarz:

  Waloryzacja energetyczna mułów węglowych możliwością poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych

  . Strony 2 - 5.
 2. dr inż. Artur Bator; dr hab. inż. Dariusz Fuksa; dr inż. Mieczysław Ślósarz:

  Rekrutacja i selekcja pracowników w kopalniach węgla kamiennego

  . Strony 6 - 9.
 3. dr inż. Artur Bator; dr hab. inż. Dariusz Fuksa; dr inż. Mieczysław Ślósarz:

  Identyfikacja stylów kierowania w przedsiębiorstwach wydobywczych

  . Strony 10 - 14.
 4. prof. dr hab. inż. Jerzy Bednarczyk; dr inż. Szymon Modrzejewski:

  Polskie górnictwo skalne na drodze największego wielosurowcowego rozwoju wydobycia

  . Strony 15 - 19.
 5. dr inż. Tadeusz Franik:

  Wykorzystanie kapitału trwałego w procesach produkcyjnych realizowanych w górnictw

  . Strony 20 - 23.
 6. prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik, dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. nzw. Pol. Śl.:

  Koncepcja restrukturyzacji spółki węglowej

  . Strony 24 - 27.
 7. dr inż. Marek Kęsek; dr hab. inż. Edyta Brzychczy; dr inż. Aneta Napieraj; dr inż. Marta Sukiennik:

  Modelowanie wydobycia zmianowego w wyrobisku ścianowym z wykorzystaniem skierowanych liczb rozmytych

  . Strony 28 - 32.
 8. mgr inż. Anna Kielerz:

  Przedsięwzięcia prywatyzacyjne w górnictwie w okresie przemian gospodarczych

  . Strony 33 - 35.
 9. dr inż. Zygmunt Korban:

  Ocena ergonomiczna stanowiska pracy dyspozytora metanometrii automatycznej w kopalni węgla kamiennego

  . Strony 36 - 39.
 10. mgr inż. Dariusz Kostka; dr inż. Barbara Kowal:

  Balanced Scorecard w procesowym zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym

  . Strony 40 - 43.
 11. dr inż. Barbara Kowal;) dr inż. Dominik Kowal:

  Czynniki kształtujące wartość przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennego

  . Strony 44 - 47.
 12. mgr inż. Zbigniew Krysa:

  Modelowanie ryzyka rynkowego kopalni węgla kamiennego na podstawie zmienności cen węgla i energii

  . Strony 48 - 51.
 13. dr inż. Jan Kutkowski; mgr inż. Krzysztof Zaniewski:

  Outsourcing w produkcji węgla kamiennego jako droga do efektywnego wykorzystania czasu dyspozycyjnego pracy maszyn i urządzeń urabiających na przykładzie wybranej kopalni

  . Strony 52 - 54.
 14. mgr inż. Aron J. Kudelski-Lichtenberg:

  System Zarządzania Operacyjnego Robót Górniczych

  . Strony 55 - 57.
 15. mgr inż. Karol Osadnik; mgr Monika Porzerzyńska-Antonik:

  Pomoc publiczna dla sektora górnictwa węglowego w świetle regulacji Unii Europejskiej

  . Strony 58 - 61.
 16. dr hab. inż. Tadeusz Pindór:

  Przemysł węgla kamiennego w Republice Południowej Afryki - stabilny segment sektora światowego

  . Strony 63 - 65.
 17. prof. dr hab. inż. Roman Magda; dr inż. Tadeusz Woźny:

  Zależność jednostkowego kosztu własnego od stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej zakładu wydobywczego

  . Strony 66 - 71.
 18. mgr Katarzyna Segeth-Boniecka:

  Obiekty informacyjne w systemie rachunku kosztów kopalni węgla kamiennego

  . Strony 72 - 75.
 19. dr inż. Marta Sukiennik; dr hab. inż. Edyta Brzychczy; dr inż. Marek Kęsek; dr inż. Aneta Napieraj:

  Metoda określania płynności bieżącej w kopalniach węgla kamiennego z wykorzystaniem systemu rozmytego

  . Strony 76 - 81.
 20. dr inż. Beata Trzaskuś-Żak; prof. dr hab. inż. Zdzisław Gałaś; mgr inż. Wojciech Miśkiewicz:

  Wykorzystanie wskaźnika piaskowego do badania właściwości kruszyw naturalnych

  . Strony 82 - 85.
 21. dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, prof. nzw. Pol. Śl.; dr inż. Jolanta Bijańska:

  Ocena ekonomicznej efektywności i ryzyka eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego na wybranym przykładzie

  . Strony 86 - 89.
 22. dr inż. Małgorzata Wyganowska; dr inż. Katarzyna Tobór-Osadnik:

  Określenie optymalnej liczby poziomów hierarchicznych i systemu komunikacji priorytetowej w systemie komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie górniczym

  . Strony 90 - 92.