Spis artykułów

Przeglądu Górniczego nr 7 (1100), , Tom 70 (LXX):

 1. dr hab. inż. Zofia Majewska, prof. AGH; dr hab. inż. Stanisław Majewski, prof. AGH; dr inż. Jerzy Ziętek:

  Zastosowanie zjawiska emisji akustycznej do badania układu węgiel kamienny-gazy kopalniane w aspekcie sekwestracji CO2 w pokładach węgla

  . Strony 1 - 11.
 2. dr hab. inż. Zenon Pilecki, prof. IGSMiE PAN.; mgr inż. Paulina Harba; inż. Andrzej Adamczyk; mgr inż. Krzysztof Krawiec; dr hab. inż. Elżbieta Pilecka, prof. PK:

  Geofony w sejsmice inżynierskiej

  . Strony 12 - 21.
 3. dr hab. inż. Zenon Pilecki, prof. IGSMiE PAN; mgr inż. Paulina Harba; mgr inż. Rafał Czarny; inż. Szymon Cielesta; mgr Joanna Pszonka:

  Źródła drgań w sejsmice inżynierskiej

  . Strony 22 - 31.
 4. dr hab. inż. Zenon Pilecki, prof. IGSMiE PAN.; mgr inż. Paulina Harba; inż. Mateusz Laszczak; inż. Andrzej Adamczyk; inż. Szymon Cielesta:

  Strimery w sejsmice inżynierskiej

  . Strony 32 - 38.
 5. mgr inż. Rafał Matuła; mgr inż. Klaudia Czaja:

  Zastosowanie wibratora inżynierskiego w badaniach sejsmicznych przypowierzchniowej części ośrodka geologicznego

  . Strony 39 - 43.
 6. dr hab. inż. Kajetan d’Obyrn; mgr inż. Jan Kucharz:

  Zabezpieczenie komory Ferdynad d’Este jako działanie ograniczające zagrożenie wodne przy północnej granicy wielickiego złoża soli

  . Strony 44 - 50.
 7. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski, Prof AGH; dr inż. Agnieszka Malinowska; dr hab. inż. Kajetan d’Obyrn:

  Kinematyka konwergencji górotworu solnego oraz przemieszczeń punktów w rejonie szybu Kinga KS „Wieliczka” S.A

  . Strony 51 - 55.
 8. dr hab. inż. Sylwia Tomecka-Suchoń:

  Ocena zagrożenia zapadliskami metodą GPR 4D dla potrzeb uzdatnienia podłoża budowlanego na terenach pogórniczych

  . Strony 56 - 60.
 9. mgr Sławomir Siwek:

  Lokalizacja stref uskokowych metodą konduktometryczną na terenie GZW

  . Strony 61 - 68.
 10. dr hab. inż. Zenon Pilecki, prof. nadzw.; dr inż. Zbigniew Isakow, prof. nadzw.:

  Projekt LOFRES - sejsmika pasywna LFS z wykorzystaniem szumu sejsmicznego

  . Strony 69 - 73.
 11. prof. dr hab. inż. Henryk Marcak; dr hab. inż. Zenon Pilecki, prof. IGSMiE PAN; dr inż. Zbigniew Isakow, prof. nadzw. Instytutu EMAG; mgr inż. Rafał Czarny :

  Możliwości wykorzystania interferometrii sejsmicznej w górnictwie

  . Strony 74 - 83.
 12. mgr inż. Rafał Czarny:

  Przegląd zastosowania metody interferometrii sejsmicznej

  . Strony 84 - 91.
 13. dr inż. Zbigniew Isakow, prof. nadzw. Instytutu EMAG; dr hab. inż. Zenon Pilecki, prof. IGSMiE PAN; mgr inż. Przemysław Sierodzki:

  Nowoczesny system LOFRES niskoczęstotliwościowej sejsmiki pasywnej

  . Strony 92 - 96.
 14. dr inż. Łukasz Kortas:

  Analiza modelowa efektów mikrograwimetrycznych zarejestrowanych nad zlikwidowanymi szybami górniczymi

  . Strony 97 - 105.
 15. dr inż. Zbigniew Lipski; dr inż. Dawid Mrozek:

  Problemy analizy pokopalnianego obiektu zabytkowego na wpływ wstrząsów górniczych na przykładzie wieży widokowej

  . Strony 106 - 111.
 16. dr inż. Piotr Markefka; mgr inż. Arnold Przystolik; mgr inż. Tadeusz Stefanowicz:

  Koncepcja kształtowania rozkładu potencjału aerodynamicznego w podziemnych kopalniach węgla kamiennego dla przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym i gazowym związanym ze zmianami ciśnienia atmosferycznego

  . Strony 112 - 124.
 17. mgr inż. Paweł Wróblewski:

  Techniczno-organizacyjne aspekty odmetanowania ściany eksploatacyjnej, wpływające na bezpieczeństwo jej ruchu

  . Strony 125 - 130.
 18. prof. dr hab. inż. Stanisław Dubiel; dr inż. Mirosław Rzyczniak:

  Analiza rezultatów testów DST na złożu gazu ziemnego Lachowice - Stryszawa w Karpatach Zachodnich

  . Strony 131 - 138.
 19. dr inż. Dariusz Bęben; mgr inż. Janusz Kuś; mgr inż. Arkadiusz Gliński; mgr inż. Józef Koźbiał:

  Ocena skuteczności ochrony chemicznej metali przed korozją w wybranych kopalniach gazu ziemnego

  . Strony 139 - 149.
 20. dr Katarzyna Fagiewicz; mgr Monika Szulc:

  Wpływ eksploatacji węgla brunatnego na strukturę przestrzenną i funkcjonowanie systemów krajobrazowych (na przykładzie odkrywki Władysławów)

  . Strony 150 - 157.
 21. dr inż. Andrzej Gruchot:

  Wykorzystanie kompozytów z odpadów powęglowych i popiołu lotnego do budowy wałów przeciwpowodziowych

  . Strony 158 - 164.
 22. dr Janusz Kropka; mgr Jacek Wróbel:

  Dopływy wody do odkrywkowego wyrobiska piasku Maczki-Bór

  . Strony 165 - 172.
 23. mgr inż. Iga Kuklis; mgr Agnieszka Skawińska; Beata Micek:

  Wybrane metody oznaczania zawartości fosforu w węglach koksowych

  . Strony 173 - 178.