Spis artykułów

Przeglądu Górniczego nr 6 (1099), , Tom 70 (LXX):

 1. mgr inż. Andrzej Biessikirski:

  Ocena oddziaływania drgań parasejsmicznych na budynki mieszkalne dla wybranych skal wpływów dynamicznych

  . Strony 1 - 6.
 2. mgr inż. Adrian Gołda, mgr inż. Grzegorz Śladowski:

  Monitoring drgań gruntu indukowanych wstrząsami

  . Strony 7 - 13.
 3. dr inż. Izabela Jaśkiewicz-Proć:

  Korelacja oceny oddziaływania drgań według skali GSI-2004/11 z uszkodzeniami budynków po wstrząsach górniczych w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym

  . Strony 14 - 23.
 4. dr inż. Marta Kadela, mgr inż. Leszek Chomacki:

  Wpływ rodzaju gruntu na stan naprężenia w konstrukcji budynku w obliczu eksploatacji górniczej

  . Strony 24 - 29.
 5. dr hab. inż. Krystyna Kuźniar, prof. UP, prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara:

  Przekazywanie drgań od wstrząsów górniczych z gruntu na fundamenty budynków różnego typu

  . Strony 30 - 34.
 6. dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień, prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara:

  O możliwości napraw obiektów budowlanych na terenach górniczych

  . Strony 35 - 41.
 7. mgr inż. Maciej Machowski, mgr inż. Andrzej Łopatka, inż. Marek Tondera, dr inż. Paweł Gambal, mgr inż. Renata Kordiumow, mgr Edyta Kozieł:

  Nasyp kolejowy na terenie Huty Miedzi Głogów, wykonany z innowacyjnego kruszywa pochodzenia pomiedziowego

  . Strony 42 - 48.
 8. dr inż. Adam Mirek, mgr inż. Krzysztof Oset:

  Ocena oddziaływania sejsmiczności indukowanej działalnością górniczą na obiekty budowlane na podstawie wybranych skal

  . Strony 49 - 53.
 9. dr inż. Filip Pachla, prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara:

  Analiza reakcji dynamicznej budynków murowych poddanych wstrząsom górniczym z uwzględnieniem wpływu nieregularności położenia elementów nośnych

  . Strony 54 - 59.
 10. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka prof. PK, mgr inż. Renata Szermer-Zaucha:

  Analiza wpływu uskoku Rydułtowskiego na szkody górnicze spowodowane wstrząsami z dnia 21.04.2011 i 7.06.2013

  . Strony 60 - 66.
 11. dr hab. inż. Krystyna Stec, prof. GIG, dr hab. Jacek Chodacki:

  Ocena intensywności drgań gruntu spowodowanych wstrząsem pochodzenia górniczego z 11.02.2014 r. z uwzględnieniem typu gruntów przyjmowanych w normie Eurocode 8

  . Strony 67 - 71.
 12. prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty, dr inż. Seweryn Kokot:

  Adaptacja sejsmicznych norm projektowania konstrukcji do ujęcia wpływu wstrząsów górniczych na budowle

  . Strony 72 - 77.
 13. prof. dr hab. inż. Jan Zych, mgr inż. Maciej Machowski, inż. Marek Tondera:

  Wyniki dokonanych badań geofizycznych autostrady A-4 w rejonie miejsc obsługi podróżnych (MOP) „Wirek” i „Halemba”

  . Strony 78 - 84.