Spis artykułów

Przeglądu Górniczego nr 5 (1098), , Tom 70 (LXX):

 1. dr hab. inż. Lidia Gawlik, prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki:

  Scenariusze wykorzystania węgla w polskiej energetyce w świetle polityki klimatycznej Unii Europejskiej

  . Strony 1 - 8.
 2. dr inż. Zbigniew Grudziński:

  Metody oceny konkurencyjności paliw do wytwarzania energii elektrycznej

  . Strony 9 - 16.
 3. dr inż. Urszula Lorenz:

  Węgiel energetyczny na świecie - sytuacja w 2013 roku i perspektywy

  . Strony 17 - 25.
 4. dr inż. Urszula Ozga-Blaschke:

  Węgiel koksowy w świecie - sytuacja w 2013 roku i perspektywy

  . Strony 26 - 31.
 5. dr. inż. Katarzyna Stala-Szlugaj:

  Import węgla kamiennego do Polski

  . Strony 32 - 38.
 6. dr inż. Krzysztof Tajduś, mgr inż. Rafał Misa:

  Wpływ podziemnej eksploatacji górniczej na drogi szybkiego ruchu - doświadczenia krajowe oraz zagraniczne

  . Strony 39 - 47.
 7. dr inż. Andrzej Kotyrba:

  Czasowe zmiany pola siły ciężkości w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym i ich związek z eksploatacją górniczą

  . Strony 48 - 57.
 8. dr inż. Sylwester Rajwa, mgr inż. Marek Pieszczek, mgr inż. Jan Guzera:

  Dobór obudowy zmechanizowanej dla ściany prowadzonej w złożonych warunkach geologiczno-górniczych w KHW S.A. KWK „Wieczorek”

  . Strony 58 - 63.
 9. dr hab. inż. Witold Biały, prof. Pol. Śl.:

  Pomiar sił skrawania węgla z wykorzystaniem przyrządu pou -bw /01- -wap

  . Strony 64 - 71.
 10. dr hab. inż. prof. nadzw. Waldemar Korzeniowski, mgr inż. Radosław Waloski:

  Analiza poprawy płynności transportu poziomego na przykładzie Zakładu Górniczego „Sobieski”

  . Strony 72 - 79.
 11. mgr inż. Romana Zając:

  Przegląd zarządzania w aspekcie strategii organizacji

  . Strony 80 - 85.
 12. dr inż. Arkadiusz Kustra, mgr inż. Cezary Mróz:

  Decyzja o zamknięciu projektu geologiczno-górniczego wspomagana rachunkiem opcji rzeczywistych

  . Strony 86 - 90.
 13. dr inż. Andrzej Pytlik:

  Badania metodą „testu skrzyniowego” statycznej nośności siatek okładzinowych stosowanych w obudowie podporowej i kotwiowej

  . Strony 91 - 96.
 14. prof. dr hab. inż. Marian Dolipski, dr hab. inż. Piotr Cheluszka, dr inż. Eryk Remiorz, dr inż. Piotr Sobota:

  Zmiany obciążeń łańcucha w przenośniku zgrzebłowym z rynną teleskopową

  . Strony 97 - 100.
 15. mgr inż. Łukasz Hankus:

  Wzdłużne odkształcenia lin wyciągowych w warunkach złożonych obciążeń cyklicznie zmiennych

  . Strony 101 - 107.
 16. prof. zw. dr hab. Jerzy Korczak, mgr Bartłomiej Karaban:

  Metoda wykrywania fałszywych alarmów w systemie monitorującym sieć telekomunikacyjną kopalni

  . Strony 180 - 112.
 17. prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł; inż. Aleksander Brożyna:

  Technologie wydobycia i odzysku metali z konkrecji polimetalicznych zalegających na dnie oceanów

  . Strony 113 - 116.
 18. dr hab. inż. Wiktoria Sobczyk, prof. nadzw.; dr inż. Anna Kowalska:

  Ocena wpływu eksploatacji złóż żwirów w Myscowej na środowisko przyrodnicze doliny Wisłoki

  . Strony 117 - 123.
 19. dr inż. Ewa Kisielowska; dr Anna Hołda; dr Anna Młynarczykowska:

  Bioodsiarczanie węgla z wykorzystaniem bakterii Acidithiobacillus thioparus

  . Strony 124 - 128.
 20. dr hab. inż. Krzysztof Galos; mgr inż. Jarosław Szluga:

  Badania w instalacji pilotowej w Regulicach przydatności odpadów przeróbczych z wybranych kopalń węgla kamiennego do produkcji kruszyw mineralnych

  . Strony 129 - 136.