Spis artykułów

Przeglądu Górniczego nr 4 (1097), , Tom 70 (LXX):

 1. prof. dr hab. inż. Józef Dubiński, czł. koresp. PAN; prof. dr hab. inż. Marian Turek:

  Wzrost produktywności i bezpieczeństwa pracy w kopalniach szansą na funkcjonowanie i rozwój górnictwa węgla kamiennego w Polsce

  . Strony -8.
 2. dr inż. Wacław Andrusikiewicz:

  Wpływ wymiarów filarów międzykomorowych na ich nośność w świetle wybranych rozwiązań analitycznych

  . Strony 9 - 14.
 3. dr inż. Marek wesołowski:

  Możliwości stosowania modeli numerycznych do opisu deformacji powierzchni terenu górniczego

  . Strony 15 - 22.
 4. mgr inż. Marcin Danis; dr inż. Sebastian Gola; mgr inż. Czesław Matusz:

  Problemy eksploatacji złoża zagrożonego tąpaniami w warunkach współwystępowania zagrożenia gazowego w ZG „Polkowice-Sieroszowice”

  . Strony 23-29.
 5. prof. dr hab. inż. górn. Piotr Strzalkowski:

  Prognozowanie czasu trwania końcowej fazy poeksploatacyjnych ruchów terenu górniczego

  . Strony 30-34.
 6. dr inż. Paweł Bogacz; dr inż. Krzysztof Setlak; mgr inż. Łukasz Siodłak:

  Innowacyjność w rozwoju przedsiębiorstwa górniczego - rola, bariery i sposoby ich likwidacji

  . Strony 35 - 44.
 7. dr inż. Anna Bluszcz; dr inż. Anna Kijewska, doc. w Pol. Śl.:

  W kierunku społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw górniczych

  . Strony 45-51.
 8. dr inż. Arkadiusz Kustra; dr inż. Krzysztof Setlak; mgr inż. Łukasz Siodłak:

  Rozliczenie kosztów prac w działalności innowacyjnej realizowanej na zasadach projektowych

  . Strony 52-58.
 9. dr inż. Agnieszka Surowiak:

  Możliwości uszlachetniania węgli kamiennych przeznaczonych do procesu zgazowania naziemnego

  . Strony 59-65.
 10. dr hab. inż. Marek Pozzi, prof. nzw. Pol. Śl.; dr inż. Edward Cempiel; dr inż. Małgorzata Lewandowska; dr inż. Aleksandra Czajkowska:

  Prognoza zmian stosunków wodnych na terenie górniczym zakładu górniczego „sobieski” w jaworznie w wyniku eksploatacji pokładów 302 i 304/2

  . Strony 66-73.
 11. dr inż. Zbigniew Szkudlarek; prof. dr hab. inż. Rudolf Klemens; prof. nzw. dr hab. inż. Marian Gieras:

  Tłumienie wybuchu metanu z wykorzystaniem wysokociśnieniowej gaśnicy

  . Strony 74-80.
 12. dr inż. Andrzej Gruchot; mgr inż. Agnieszka Wójtowicz:

  Wpływ obciążenia i wilgotności na wartości wskaźnika nośności mieszaniny popiołowo-żużlowej ze składowiska elektrowni „skawina”

  . Strony 81-85.
 13. inż. Aleksander Brożyna; prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł:

  Prognozy wyczerpywania bazy zasobów kopalin - teoria i praktyka

  . Strony 86-89.
 14. dr inż. Tomasz Janoszek; dr inż. Zbigniew Lubosik; prof. dr hab. inż. Jacek Marian Łączny; dr hab. inż. Stanisław Prusek, prof. GIG:

  Modelowanie gęstych zawiesin popiołów lotnych w rurociągu podsadzkowym

  . Strony 90-98.
 15. mgr inż. Magdalena Bobik; dr hab. Krzysztof Labus, prof. nzw.:

  Metody odsalania wód kopalnianych w praktyce przemysłowej - stan obecny technologii i nowe wyzwania

  . Strony 99-105.
 16. dr inż. Przemysław Baran; dr inż. Ewa Kozielska-Sroka; dr inż. Piotr Krzyk; mgr inż. Przemysław Augustyn:

  Ocena geotechniczna stopnia aktywności osuwiska „Stok pod Baranem” w sąsiedztwie obszaru górniczego Kopalni Soli Wieliczka

  . Strony 106-113.
 17. dr inż. Ewa Strzałkowska:

  Dawne górnictwo surowców metalicznych rejonu Przybramu

  . Strony 114-118.
 18. prof. dr hab. Janusz Skoczylas:

  J.A. Komeński (1592 - 1670) a rozwój nauk o Ziemi w Wielkopolsce

  . Strony 119-123.