Spis artykułów

Przeglądu Górniczego nr 3 (1096), , Tom 70 (LXX):

 1. dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. ndzw. w Pol. Śl:

  Analiza wpływu wybranych wielkości charakteryzujących złącze cierne na jego parametry pracy

  . Strony 1 - 10.
 2. mgr inż. Grzegorz Brudny; mgr inż. Artur Gnutek; mgr inż. Krzysztof Filipowicz:

  Doświadczenia kwk „pniówek” w zakresie likwidacji wykropleń wody w wyrobiskach dołowych

  . Strony 11 - 17.
 3. dr hab. inż. Jacek Jakubowski; mgr inż. Łukasz Lenart; mgr inż. Łukasz Ożóg:

  Predykcyjny model dobowej emisji energii sejsmicznej indukowanej eksploatacją górniczą

  . Strony 18 - 25.
 4. prof. ndzw. dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski; mgr inż. Krzysztof Skrzypkowski; dr inż. Andrzej Szumiński:

  Charakterystyka modelu kasztu górniczego o zwiększonej podporności

  . Strony 26 - 33.
 5. prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak:

  Identyfikacja sejsmicznych zjawisk podobnych rejestrowanych w kopalniach podziemnych

  . Strony 34 - 40.
 6. prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk; dr inż. Zbigniew Niedbalski; mgr inż. Łukasz Bednarek:

  Zastosowanie kotew pomiarowych do oceny pracy obudowy wyrobisk korytarzowych

  . Strony 41 - 47.
 7. dr hab. inż. Piotr Małkowski; mgr inż. Artur Ulaszek; mgr inż. Łukasz Ostrowski:

  Optymalizacja grubości łaty węglowej pozostawionej w stropie wyrobiska ścianowego z uwagi na zawodnienie skał stropowych

  . Strony 48 - 57.
 8. dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk, prof. AGH; mgr inż. Magdalena Ładniak:

  Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do wyszukiwania obrazem wybranych struktur skał

  . Strony 58 - 64.
 9. dr hab. inż. Andrzej Nierobisz, prof. GIG:

  Sonda aerometryczna jako narzędzie do badania szczelinowatości górotworu

  . Strony 65 - 70.
 10. dr hab. inż. Stanisław Prusek, prof. GIG:

  Czynniki wpływające na powstawanie obwałów skał w ścianach prowadzonych z zawałem skał stropowych

  . Strony 71 - 78.
 11. dr inż. Marek Rotkegel:

  Wpływ sposobu montażu siatek okładzinowych na ich pracę

  . Strony 79 - 85.
 12. mgr inż. Wojciech Szymiczek; mgr Kinga Grygonis:

  Aktywność sejsmiczna w pokładach siodłowych 506 i 507 a kształtowanie się zagrożenia sejsmicznego w obrębie pola ściany 2 w pokładzie 502wg w partii „H” KWK „Halemba-Wirek”

  . Strony 86 - 95.
 13. prof. dr hab. inż. Jan Walaszczyk; dr inż. Dariusz Wiewiórka:

  Wpływ czynnego uskoku na wyrobiska eksploatacyjne w warunkach kopalni węgla kamiennego

  . Strony 96 - 102.