Spis artykułów

Przeglądu Górniczego nr 2 (1095), , Tom 70 (LXX):

 1. prof. dr hab. inż. Władysław Konopko:

  Destrukcja górotworu w otoczeniu eksploatacji ścianowej

  . Strony 1 - 11.
 2. dr inż. Andrzej Gruchot:

  Wskaźnik nośności cbr kompozytów z odpadów powęglowych i popiołu lotnego

  . Strony 12 - 17.
 3. dr inż. Zbigniew Rak; mgr inż. Krzysztof Skrzypkowski; dr inż. Jerzy Stasica:

  Eksploatacja pokładów cienkich metodą zwiercania

  . Strony 18 - 24.
 4. prof. dr hab. Janusz Skoczylas:

  Formy i rezultaty współpracy Państwowego Instytutu Geologicznego z przemysłem i gospodarką w okresie dwudziestolecia międzywojennego

  . Strony 25 - 30.
 5. dr inż. Krzysztof Polak; dr inż. Kazimierz Różkowski; mgr inż. Katarzyna Pawlecka; mgr inż. Karolina Kaznowska-Opala; mgr inż. Wojciech Chudzik:

  Prognoza zatapiania wyrobiska poeksploatacyjnego Świerki

  . Strony 31 - 36.
 6. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz; mgr inż. Mateusz Sikora; dr inż. Maciej Zajączkowski:

  Branża węgla brunatnego, stan obecny i perspektywa rozwoju na I połowę XXI wieku

  . Strony 37 - 44.
 7. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz; mgr inż. Mateusz Sikora; dr inż. Maciej Zajączkowski:

  Realny scenariusz strategii rozwoju działalności górnictwa węgla brunatnego w Polsce

  . Strony 45 - 51.
 8. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz; mgr inż. Mateusz Sikora; dr inż. Maciej Zajączkowski:

  Optymistyczny scenariusz strategii rozwoju działalności górnictwa węgla brunatnego w Polsce

  . Strony 52 - 59.
 9. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz; mgr inż. Mateusz Sikora; dr inż. Maciej Zajączkowski:

  Scenariusze zagospodarowania niektórych pozostałych złóż węgla brunatnego w Polsce

  . Strony 60 - 67.
 10. dr inż. Zbigniew Kokesz:

  Geostatystyczne badania struktury zmienności parametrów jakościowych węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym

  . Strony 68 - 75.