Spis artykułów

Przeglądu Górniczego nr 1 (1094), , Tom 70 (LXX):

 1. dr inż. Antoni Wojaczek, adiunkt:

  Wykorzystanie przewodu promieniującego w systemie lokalizacji pojazdów w kopalniach

  . Strony 1 - 8.
 2. dr inż. Dariusz Jasiulek:

  Propozycje zastosowania czujników samozasilających się w przemyśle wydobywczym

  . Strony 9 - 15.
 3. dr inż. Maciej Rozpondek, doc. w Politechnice Śląskiej; dr inż. Jan Góral:

  Aspekty energetyczne zastosowania gazu z podziemnego zgazowania węgla

  . Strony 16 - 22.
 4. dr inż. hab. Ryszard Hejmanowski, prof. AGH; dr inż. Agnieszka Malinowska; mgr inż. Michał Szadziul:

  Analiza awaryjności sieci wodociągowej w świetle rozkładu ciągłych deformacji powierzchni terenu w czasie

  . Strony 23 - 30.
 5. mgr Sławomir Siwek:

  Zastosowanie metody konduktometrycznej do rozpoznania strefy uskoku brzezińskiego w zlikwidowanym obszarze górniczym Rozalia

  . Strony 31 - 37.
 6. dr inż. Katarzyna Pactwa:

  Identyfikacja korelacji pomiędzy parametrami opisującymi łupek miedzionośny na przykładzie wybranego fragmentu złoża LGOM

  . Strony 38 - 46.
 7. dr inż. Marek Czupski:

  Zastosowanie technologii ,,slickwater’’ w zabiegach hydraulicznego szczelinowania w łupkach

  . Strony 47 - 53.
 8. mgr Bogdan Grajner:

  Stres zawodowy pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla KWK „Chwałowice” w Rybniku

  . Strony 54 - 57.
 9. prof. Jozef Szymański, Ph.D., P.Eng.; prof. Stefan Płaneta, Ph.D., P.Eng.; prof. Raymond Sogna Suglo, Ph.D., P.Eng.; prof. Derek Apel, Ph.D., P.Eng.:

  Urządzenie do odzysku drobnych cząstek węgla i czystej wody oraz zagęszczania zawiesin odpadów z wód popłóczkowych węgla

  . Strony 58 - 61.
 10. dr inż. Zbigniew Kokesz:

  Niejednorodność złóż w świetle badań geostatystycznych

  . Strony 62 - 73.