Redakcja

Wydawca

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Zarząd Główny
40-958 Katowice, ul. Powstańców 25. skr.poczt. 653
tel. 32 256-37-45, e-mail: zg@sitg.pl

Sekretariat Redakcji czynny w poniedziałki i środy w godz. 10:00 - 14:00
tel: 32-255-46-48, e-mail: do@sitg.pl

Redaktor Naczelny

Albin Zdanowski

Redaktorzy Tematyczni

Wacław Dziurzyński
Wiesław Kozioł
Kazimierz Stoiński
Józef Sułkowski

Rada Naukowa

Przewodniczący - Józef Dubiński
Wiesław Blaschke
Mirosława Bukowska
Piotr Czaja
Marian Dolipski
Roman Dyczkowskij - Ukraina
Lidia Gawlik
Monika Hardygóra
Zbigniew Kasztelewicz
Andrzej Kowalski
Andrzej Lisowski
Jacek Łączny
Petr Martinec - Republika Czeska
Krystian Probierz
Stanisław Prusek
Marek Ściążko

Redaktor Statystyczny

Tomasz Niedoba

Redaktor Techniczny

Dariusz Gawlik

Redaktor Językowy

Jadwiga Cofała

Rada Programowa

Zygmunt Folta
Tomasz Gawlik
Michal Herman
Kazimierz Kozioł
Zygmunt Łukaszczyk
Janusz Olszowski
Henryk Paszcza
Eugeniusz Ragus
Zbigniew Stopa
Jacek Szczepiński
Marek Tokarz

Sekretarz redakcji
oraz prenumerata

Ilona Kansy