Informacje

Przegląd Górniczy

jest czasopismem naukowo-technicznym, będącym bezpośrednim kontynuatorem w zakresie problematyki górniczej, założonego w dniu 1 października 1903r. Przeglądu Górniczo-Hutniczego. Miesięcznik merytorycznie obejmuje całokształt zagadnień związanych z górnictwem kopalin stałych.

Przegląd Górniczy:

  • jest czasopismem o ponad 100-letnich tradycjach,
  • reprezentuje problematykę całego polskiego górnictwa,
  • stanowi platformę szerokiej wymiany informacji i prezentacji osiągnięć naukowo-technicznych górnictwa, jak również forum dla fachowych dyskusji i polemik,
  • jest zakwalifikowany do I klasy czasopism naukowych - artykuły w nim publikowane są recenzowane i punktowane,
  • jest prenumerowany w kraju i za granicą.

Przegląd Górniczy jest organem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, wpisanym w wykaz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wybranych czasopism punktowanych.
Czasopismo podlega ocenie przez Zespół ekspertów afiliowanych przy Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych, a umieszczone w periodyku publikacje naukowe uzyskują 7 punktów (zgodnie z najnowszymi zmianami MNiSzW - załącznik do komunikatu MNiSzW z dnia 17 września 2012r.).

Przegląd Górniczy Online

jest oficjalną witryną miesięcznika Przegląd Górniczy. Zawiera on cyfrową wersję czasopisma i zbiór mechanizmów informatycznych umożliwiających złożoną kategoryzację treści oraz przeglądanie, pobieranie i przeszukiwanie upowszechnionych materiałów. W chwili obecnej internetowa baza obejmuje 398 artykułów opublikowanych na łamach 76 numerów Przeglądu Górniczego w latach 2014 - 2020. Jednocześnie informujemy, że do momentu przeniesienia całości zasobów, wszelkie archiwalne materiały będą dostępne na dotychczasowych stronach zawierających wykaz artykułów oraz opisy zawartości poszczególnych numerów Przeglądu Górniczego.

Warto również nadmienić, że niniejsza witryna generuje treści z wykorzystaniem nowoczesnych technik takich jak: HTML5, CSS3, jQ2, responsywność, itp. Co za tym idzie, do prawidłowego funkcjonowania wymaga nowych przeglądarek internetowych, to jest: InternetExplorer w wersji 10 lub nowszej, Firefox w wersji 30 lub nowszej, Chrome w wersji 21 lub nowszej, czy Opera w wersji 24 lub nowszej. Co więcej, do poprawnego wyświetlania materiałów w formacie PDF (wyświetlanych bezpośrednio na stronie jak i pobieranych) zaleca się instalację oprogramowania Acrobat Reader.
Serwis Przegląd Górniczy Online nie korzysta z plików cookies.

Posłowie

Gorąco zapraszamy do zapoznania się zawartością niniejszej witryny, jak również do nawiązania współpracy. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani publikacją artykułów w naszym czasopiśmie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami: