Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
prof. dr hab. inż. Andrzej Lisowski
Tytuł:

Uwagi do problemu lepszego wykorzystania węgla w polskiej gospodarce (POLEMIKI - DYSKUSJE)

Title:

Comments on the issue of coal utilization in the Polish economy (polemics – discussions )

Streszczenie:
Nawiązując do czterech artykułów, w których w okresie od czerwca 2013 r. do maja 2014 r. były podejmowane problemy lepszego wykorzystania węgla w polskiej gospodarce - autor zgłasza uwagi do dwóch istotnych problemów: problemu nieracjonalnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej i problemu doboru właściwych kryteriów do rozstrzygania strategicznych problemów gospodarczych
Abstract:
With regard to four papers which present the matter of better coal utilization in the Polish economy, discussed between June 2013 and May 2014, the author comments two fundamental issues: the irrational EU climate policy and selection of suitable criteria to settle the strategic economic problems
Słowa kluczowe:
górnictwo węgla kamiennego, polemiki, dyskusje, gospodarka
Keywords:
coal mining industry, polemics, discussions, economy