Szczegóły artykułu:

Autor(zy):
dr inż. Artur Bator; dr hab. inż. Dariusz Fuksa; dr inż. Mieczysław Ślósarz
Tytuł:

Rekrutacja i selekcja pracowników w kopalniach węgla kamiennego

Title:

Recruitment and selection of staff in hard coal mines

Streszczenie:
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z właściwym doborem kandydatów do pracy w kopalniach węgla kamiennego. Przedstawiono, jak powinien być przeprowadzony proces selekcji pracowników z uwzględnieniem kompetencji oraz w jaki sposób należy scharakteryzować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami niezbędnymi do jego objęcia
Abstract:
This paper presents issues connected with the appropriate selection of candidates in coal mines. The process of staff selection, including the competencies and job description which meet the necessary requirements for taking it was presented
Słowa kluczowe:
górnictwo, rekrutacja i selekcja, zarządzanie kadrami
Keywords:
mining industry, recruitment and selection, staff management, personnel administration