Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii

Szczegóły wiadomości:

XI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA - październik 2016

Zapraszamy na XI Konferencję naukowo-techniczną OCHRONA ŚRODOWISKA NA TERENACH GÓRNICZYCH, organizowaną wspólnie z Głównym Instytutem Górnictwa, Wydziałem Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydziałem Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Polskim Komitetem Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego..

Konferencja jest kontynuacją spotkań podejmowanych w trosce o funkcjonowanie przemysłu wydobywczego przy zachowaniu zasad ochrony  przyrody i środowiska.

Tematyka Konferencji obejmuje m.in.:

- prawo geologiczne i górnicze, a ochrona środowiska
- zagrożenie środowiska powodowane działalnością górniczą
- gospodarka zasobami złóż kopalin i ich ochrona,
- rekultywacja, rewitalizacja i zagospodarowanie terenów górniczych i pogórniczych,
- społeczne aspekty działalności górniczej
- innowacyjne rozwiązania w ochronie i kształtowaniu środowiska

Termin:                    19-21 października 2016 r..

Miejsce:                    Hotel ”Jaskółka”,  ul. Zdrojowa 10 43-450 Ustroń 


Karta zgłoszenia  Komunikat  
Program