Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii

Szczegóły wiadomości:

Szkolenie - kwiecień 2016

Zarząd Główny SITG wraz z Główną Komisją Miernictwa Górniczego, Geologii i Ochrony Środowiska oraz Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego zaprasza w miesiącu kwietniu br. na szkolenie dla pracowników służb mierniczych, geologicznych, budowlanych i ochrony środowiska, zatrudnionych  w przedsiębiorstwach i zakładach górniczych.

Szkolenie obejmuje tematykę, która może być pomocna w ubieganiu się o wymagane przepisami kwalifikacje, warunkujące możliwość pełnienia odpowiednich funkcji w kierownictwie i dozorze ruchu zakładów górniczych.

Temat:  Wybrane zagadnienia miernictwa górniczego, geologii, budownictwa i ochrony środowiska 
               świetle nowych regulacji prawnych.

Termin:                       02-03.04, 09-10.04, 16-17.04, 23-24.04.2016 r
                                      Inauguracja szkolenia 02.04.br. godz. 9.00

Miejsce:                      Sala ZG SITG Katowicach ul.Powstańców 25.


Karta zgłoszenia
    Oferta