Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii

Szczegóły wiadomości:

Szkolenie - jazda na taśmach

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  SITG zaprasza  w czerwcu br. na dwudniowe szkolenie, przeznaczone dla osób kierownictwa dozoru ruchu energomechanicznego i górniczego podziemnych 
zakładów górniczych, których zakres czynności obejmuje sprawy związane transportem wyrobiskach
poziomych oraz o nachyleniu niewiększym niż 45º.

Temat:
 Układy transportu do jazdy ludzi zasady oddawania do ruchu oraz warunki
              bezpiecznego ich prowadzenia, świetle rozporządzenia Ministra Gospodarki  
              w 
sprawie prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.

Termin:                       16.06 – 17.06. 2014 r. w godz. od 8.00 – do 15.30 

Miejsce:                     Siedziba ZG SITG w Katowicach ul.Powstańców 25. 

Karta zgłoszenia    Oferta