Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii

Szczegóły wiadomości:

Szkolenie - dyrektywa ATEX

Ośrodek Dokształcania Doskonalenia Zawodowego SITG zaprasza marcu br. na dwudniowe szkolenie, 
przeznaczone dla: osób dozoru ruchu energomechanicznego i górniczego podziemnych zakładów 
górniczych, producentów maszyn urządzeń górniczych, służb zaopatrzenia, przedsiębiorców górniczych
a także chętnych z gmin i powiatów objętych terenami górniczymi .

Temat:
  ATEX – nowa dyrektywa 2014/34/UE. Wymagania dla maszyn i urządzeń, stosowanie
               podzespołów i części zamiennych oraz przeprowadzanie  remontów w ruchu podziemnych
               zakładów górniczych.

Termin:                       24.03 – 25.03.2015r. godz. od 8.00 – do 15.30 

Miejsce:                     Siedziba ZG SITG w Katowicach ul.Powstańców 25. 

Karta zgłoszenia    Oferta