Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii

Szczegóły wiadomości:

Szkolenie dla mierniczych

Zarząd Główny SITG wraz Główną Komisją Miernictwa Górniczego, Geologiii, Ochrony Środowiska oraz
Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego zaprasza miesiącu marcu br. na szkolenie dla pracowników
służb mierniczych, geologicznych, budowlanych ochrony środowiska, zatrudnionych przedsiębiorstwach 
zakładach górniczych, także w samorządach gmin i powiatów objętych terenami górniczymi.


Temat:
  Wybrane zagadnienia miernictwa górniczego, geologii, budownictwa i ochrony środowiska 
               świetle nowych regulacji prawnych.

Termin:                       07-08.III,  14-15.III  21-22.III,  28-29.III. 2015r.
                                      Inauguracja szkolenia 07.III.br. godz. 9.oo

Miejsce:                      Sala ZG SITG Katowicach ul.Powstańców 25.

 

Karta zgłoszenia    Oferta