Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii

Szczegóły wiadomości:

Szkolenie - październik 2014

Ośrodek Dokształcania Doskonalenia Zawodowego SITG zaprasza październiku br. na dwudniowe 
szkolenie, przeznaczone dla: osób kierownictwa dozoru ruchu energomechanicznego górniczego 
podziemnych zakładów górniczych, których zakres czynności obejmuje sprawy związane transportem 
wyrobiskach poziomych oraz o nachyleniu nie większym niż 45º.


Temat: 
Jazda osób na przenośnikach taśmowych warunkach istniejących kopalń bezpieczeństwo 
prowadzenia transportu zakładach górniczych, w świetle projektowanego rozporządzenia Ministra 
Gospodarki sprawie prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych. 

Termin:                       0102 października 2014r. godz. od 8.00do15.30

 

Miejsce:                     Sala ZG SITG w Katowicach ul.Powstańców 25. 

Karta zgłoszenia    Oferta