Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii

Szczegóły wiadomości:

Szkolenie - dyrektywa ATEX

Ośrodek Dokształcania Doskonalenia Zawodowego SITG zaprasza maju br. na dwudniowe szkolenie, 
przeznaczone dla: osób dozoru ruchu energomechanicznego i górniczego podziemnych zakładów 
górniczych, producentów maszyn urządzeń górniczych, służb zaopatrzenia, przedsiębiorców górniczych.

Temat:
  Praktyczne aspekty wdrożenia 2014 roku zasadniczych zmian nowej Dyrektywie 
ATEX
               ich skutki dla wprowadzania do obrotu oraz zasad remontów maszyn urządzeń
               w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Termin:                       06.0507.05.2014r. godz. od 8.00do 15.30 

Miejsce:                     Siedziba ZG SITG w Katowicach ul.Powstańców 25. 

Karta zgłoszenia    Oferta