Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii

Szczegóły wiadomości:

Organizacja i nadzór prac przy urządzeniach elektroenergetycznych

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego przy ZG SITG zaprasza w grudniu na jednodniowe szkolenie przeznaczone dla osób nadzorujących i prowadzących instalację urządzeń elektroenergetycznych oraz odpowiedzialnych za właściwe ich użytkowanie w zakładach górniczych.

Temat:
  Organizacja i nadzór prac przeglądowych i remontowych przy urządzeniach elektroenergetycznych w świetle nowego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Termin:                       18.12.2013 w godz. od 8:00 do 15:30.

Miejsce:                     Sala ZG SITG w Katowicach ul.Powstańców 25. 

Karta zgłoszenia    Oferta