Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii

Szczegóły wiadomości:

Szkolenie - ruch wyciągów szybowych

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy ZG SITG organizuje specjalistyczne szkolenie powtarzane co 5 lat, przeznaczone dla osób kierownictwa i dozoru ruchu zatrudnionych na stanowiskach: Główny Mechanik ds. Szybów, Nadsztygar/Sztygar Dozorca Urządzeń Szybowych, Nadsztygar/Sztygar Dozorca Urządzeń Elektrycznych Szybowych, w specjalności mechanicznej i w specjalności elektrycznej.

Temat :                          Ruch wyciągów szybowych.

Termin:                         18.09 – 19.09. 2013 r. 

Miejsce:                        Sala ZG SITG w Katowicach ul. Powstańców 25

Karta zgłoszenia    Oferta