Ważne wieści
zobacz w naszej galerii
W naszej galerii
zobacz w naszej galerii

Szczegóły wiadomości:

Szkolenie - zasady prowadzenia specjalistycznych robót szybowych

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy ZG SITG organizuje szkolenie dla pracowników wykonujących roboty szybowe oraz osób kierownictwa i dozoru ruchu sprawujących nadzór nad tymi robotami, których zakres czynności obejmuje sprawy związane z ruchem wyciągów szybowych w zakładach górniczych. Szkolenie kierowane jest do wszystkich kopalń i podmiotów zajmujacych się pracami zwiazanymi z ruchem wyciagów szybowych.

Temat:
  Zasady bezpiecznego wykonywania i prowadzenia specjalistycznych robót szybowych w świetle obowiązujących regulacji prawnych, z uwzględnieniem optymalizacji ich kosztów.

Termin:                       14.10 -15.10.  2013 r.

Miejsce:                      Rybnik  ul. Sygnały 64 -  siedziba i  hale produkcyjne Firmy SADEX.

 

Karta zgłoszenia    Oferta